• a korábbi évek elhatárolt veszteségéből az adózó döntése szerinti összeg
 • a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználásakor az adóévben bevételként elszámolt összeg
 • környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék, illetve céltartalékot növelő összeg
 • a terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege
 • az adótörvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenési leírás összege
 • tőzsdei ügylet nyereségének a fele
 • a kapott osztalék és részesedés címén elszámolt összeg
 • szakmunkás tanulók foglalkoztatása esetén:
  • tanulói szerződés alapján a minimálbér 24%-a
  • iskolai megállapodás alapján a minimálbér 12%-a
 • szakmunkás tanulók sikeres vizsga utáni továbbfoglalkoztatásakor, illetve munkanélküliek foglalkoztatásakor max. 12 hónapra a befizetett társadalombiztosítási összeg
 • visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás a pénzügyileg rendezettre, a járó támogatásra és a térítés nélkül kapott szolgáltatás értékére vonatkozik
 • az átvállalt tartozás az eredeti jogosult által elengedett kötelezettség miatt az adóévben elszámolt bevétel összege
 • művészi értékűnek elismert képzőművészeti alkotás beszerzésére fordított összeg, de max. az adóévi beruházások értékének 1%-a
 • az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett, és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összeg, de max. az adó adózás előtti nyereségének 25%-a és max. adóévenként 500 mFt (fejlesztési tartalék)
 • a kapott jogdíj alapján az adóévi adózás alőtti eredmény javára elszámolt bevétel 50%-a
 • legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként havonta kifizetett munkabér, de max. a minimálbér, ha a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma kevesebb 20 főnél
 • az adomány összege közhasznú szervezet esetén 100%-ban, de az adózás előtti eredmény max. 20%-a, kiemelten közhasznú szervezet esetén 150%-ban, de az adózás előtti eredmény max. 20%-a. Együttesen nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény 25%-át
 • a helyi iparűzési adó alapján adóévi ráfordításként elszámolt összeg max. az adózás előtti eredmény összege