Tökéletesen versenyző iparág:

Jóléti vonatkozás:

joleti-vonatkozas

Fogyasztói többlet:

 • A rezervációs ár és a piaci ár különbségeként adott, és azt a haszontöbbletet jelenti, amelyhez egy adott vásárló a tényleges kifizetésein túl, ingyenesen jutott hozzá
 • Ennek megfelelően a fogyasztói többlet ceteris paribus annál nagyobb, minél alacsonyabb az ár, azaz minél nagyobb az iparági kínálat, vagyis minél alacsonyabb az ár, azaz minél nagyobb az iparági kínálat, vagyis minél közelebb kerül a piaci egyensúly a kompetitív egyensúlyhoz
 • A kompeteitív egyensúly felől a monopólium optimuma felé haladva a fogyasztói többlet egyre kisebbnek mutatkozik

Monopólium:

monopolium
 • F-Pm-B: fogyasztói többlet
 • A-Pm-B-C:
 • C-B-E: holtteher veszteség

Holtteher veszteség:

 • Két állapot összehasonlításakor az eredeti fogyasztói és termelői többletek összegében mutatkozó csökkenés
 • Ez meg sem termelődik mon-ban, tök.versenyző vállalathoz képest
 • Fogyasztók számára kedvezőtlen
 • Fogyasztásból kiszorulnak a fogyasztók, rezervációs ár elérte a mon. A_C-t, de a mon. ártól elmarad

Fogyasztói többlet változása:

 1. Eredeti fogy.t. (PkGH) egyik része, mint realizálható hasznosság, a kisebb iparági kínálat folytán véglegesen elveszik a társadalom számára,--ezért HTV
 2. Fogyasztó által realizálható hasznosságként megmarad, de a monopol jellegű árképzés révén nem ingyen jut hozzá a vásárló, ezért FT-ből TT-vé alakul. (APmBC)
 3. Tök.versenyben Ft-ként realizálható, mely nagysága piaci ár nagyobb rezervációs árak különbségétől függ (PmFB)

Mesterséges monopólium:

 • Társadalmilag károsnak tekinthetők

Természetes monopólium:

Def.: ha egy vállalat egyedüli eladóként veszteség nélkül kielégíthető teljes keresleti tartományban kisebb átlagköltséggel termel, mint két vagy több vállalat bármilyen outputkombinációval, akkor az adott vállalat ter.mon. állapotában van
Fajtái:
 • Erős: ha egy vállalat ktg. függvénye úgy elégíti ki a feltételt, hogy az átlagköltséggörbéjének a keresleti görbe alá eső szakasza végig csökkenő
 • Gyenge: ha a vállalat ktg. jellemzői úgy elégítik ki egymást, hogy az átlagköltséggörbéjének a keresleti görbe alá eső szakasza csak egy darabon csökkenő, azt követően emelkedő
Szabályozása:
 • Neoklasszikus: first best
 • Harold Hotelling: a határköltség-ár nem vezet hatékony elosztásra, ha eltérés van a termék egy pótlólagos egységének értékelésében a fogyasztó és termelő között.
 • Ramsey-ár: second best
 • Belépés korlátozása
 • Árképzés és a költségek felosztása: kereszt-támogatás
 • Nem lineáris árképzés
 • Jövedelmezőség regulációja: ismertek a költségek
 • Értékcsökkenési költségek
 • Tőkeérték meghatározása

Ármaximalizálás:

Egy piacon kívúl szereplő, kötelezően előírt olyan ár, amelynél magasabb áron senki sem értékesíthet az adott termékből
Formái:

 • Output: állam árat határoz meg(P1),  output(q1) nagyobb lesz, mint az eredeti Tπ melletti (qm) mennyiség
 • Profit: (P2)ár mellett még éppen nem lesz negatív a vállalat profitja
 • Ár: ár=MR, vállalat profitja negatívvá válhat.
 • ármax