TÖKÉLETES VERSENY:

Cél: profit maximalizálás
 • homogén termékek
 • sok kis eladó, sok kis vevő
 • szabad be és kilépés
 • tökéletes informáltság
 • árelfogadó: MR=P
 • vízszintes egyedi kínálati függvény

TÖKÉLETLEN VERSENY:

 • homogén és differenciált termékek
 • egy néhány vagy sok eladó ill. vevó
 • korlátozott be- ill. kilépés
 • elsődleges cél: profit maximalizálás hosszú távú működés
 • ármeghatározó
 • negatív lejtésű egyedi kínálati függvény

Hosszú távú egyensúly:

hosszú távú
 • Az iparági kínálat az egyéni kínálati függvények horizontális összege: Q=S(P,K)
 • Az iparági hosszú távú profitmaximum feltétele: P=MC=AC=LMC=LAC
 • Így a tökéletesen versenyző vállalatok hosszú távú egyensúlyi pontjában a gazdasági profit nulla, csak normál profitot realizálnak a vállalatok

Rövid távú egyensúly:

rövid távú

Fedezeti pont:

 • Termék átlagköltsége egyenlő az árral
 • Megtérülnek az alternatív költségek, de gazdasági profitot nem termelnek
 • Kompetitív vállalat: P=MC=AC (ACmin)
 • Implicit ktg. megtérül

Üzembezárási pont:

 • Piaci ár egyenlő a termék átlagos változó költségével
 • Kompetitív vállalat: P=AVCmin=MC

MONOPÓLIUM:

 • Olyan piaci szerkezet, amelyben kizárólag egyetlen résztvevő nyújtja ill. jelenti a piac teljes kínálatát és/vagy keresletét
 • Termelő által kínált árunak egyáltalán nincs alternatívája
 • keresleti oldalon 1 vevő
 • Cél: max profit elérése, vagy olyan output szinten való termelés, amely mellett a teljes bevétel és a teljes költség pozitív eltérése a legnagyobb, de a veszteségminimalizálás esetén a negatív eltérés a legkisebb.
 • TΠ max: MR=MC
Hosszú távú profitmaximalizálás:
Hosszú távú profit
 • LMC=MR, MC=MR
 • Nem lehet a profit negatív
 • A profit zérus vagy pozitív lehet
 • Nem működik olyan mechanizmus, amely kikényszerítené, hogy a vállalat a hosszú távú átlagköltség minimumában termeljen

Rövid távú profitmaximalizálás:

 • MR=MC, MR<P

Rövid távú profit

Fedezeti pont:
Fedezeti pont

 • MR=MC=P

Veszteség-minimalizálás:
Veszteséges

 • A bevételek a változó költségek csak egy részét fedezik, másik része valamint fix költségek egy része veszteséget jelent

Árdiszkrimináció:

Ha a monopolosta eladó profitmax során a piaci résztvevők elkülönítésével
Különböző fogyasztóknak eltérő áron tudja eladni az áruját

 • Elsőfokú: ha a mon. Minden egyes fogyasztónak eltérő áron értékesíti a terméket,
  És ez az ár a fogyasztó rezervációs ára lesz
 • Másodfokú: ugyanazon homogén áru egy egységéért más és más árat határoz meg az eladó, attól függően, hogy milyen mennyiséget vásárol az adott fogyasztó
 • Harmadfokú: amikor a mon. Szegmentálja a piacot olyan fogy-i csoportra, amelyeknek eltérő az árrugalmassága