Profitmaximum és munkakereslet:

 • A vállalat adott tőkeállomány mellett akkor realizál maximális profitot, ha az alkalmazott munkamennyiség mellett a tényező-határköltség megegyezik a tényező határtermék-bevételével: MFCL=MRPL
 • →PL=MPL*PQ (PQ=output ára)
 • rövid távon a vállalati szektor egésze hasonló feltételekke maximalizálhatja profitját
 • rövid távon a tőkeállomány nagysága adott, ezért a kibocsátás alakulását, a bevétel és költségek változását a felhasznált munkamennyiség határozza meg
 • a munka határtermelékenysége rövid távon nemzetgazdasági szinten is csökken, ezért növekvő pénzbérhez csökkenő munkafelhasználási optimum, így csökkenő munkakereslet tartozik
 • a vállalati szektor egészének határtermékértéke nem egyetlen termék árától, hanem az árszínvonaltól függ
 • az árszínvonal és munkabérváltozása megváltoztatja a munkakeresletet
 • árszínvonal nő → munka határterméke nő → munka kereslete növekszik
 • a két hatást összevontan jeleníthetjük meg, ha a profitmaximum feltételét a reálbérre vonatkozóan is felírjuk
 • W=F’(K,N)/N’*P
 • W/P=F’(K,N)/N’
 • A profitmaximum akkor biztosított, ha az adott foglalkoztatáshoz tartozó határtermelékenység megegyezik a reálbérrel
 • Nagyobb munkáslétszám hatékony alkalmazása csak alacsonyabb reálbérszinten történhet meg
 • Adott reálbér mellett csak meghatározott nagyságú létszámot hajlandó alkalmazni a vállalati szektor (reálbértő függ a foglalkoztatás nagysága)
 • Adott foglalkoztatás csak meghatározott reálbér mellett valósulhat meg hatékonyan (foglalkoztatás nagyságától függ a reálbér)
 • A reálbér és a vállalati szektorban alkalmazni kívánt munkáslétszám ellentétes irányban változik: ha a reálbér nő → keresett létszám csökken → reálbér nő

Neoklasszikus:

 • Árak szabadon mozognak, ez biztosítja a piacok egyensúlyát
 • Minden szereplő magatartását az áralakulás határozza meg
 • Vállalati szektor munkapiacon támasztott kereslete a munka árától, a reálbértől függ
Munkakeresleti függvény: minden reálbérhez hozzárendeli a vállalati szféra tervezett munkakeresletét, ND→ND(W/P)
 • N’D(W/P)/(W/P)’<0
 • cobb-douglas-fuggveny
 • Cobb-Douglas-féle termelési függvény:
 • Y=aKαN1-α, 0<α<1
 • Y’/N’=aKα(1-α)N
 • W/P=aKα(1-α)N
 • ND=K[(a(1-α))/(W/P)]1/α
 • K, a, α, állandó, Nd csak a reálbér függvénye

Keynes:

 • Kínálat nagyságát a kereslet határozza meg
 • A vállalati szektor foglalkoztatási szintje az összpiac működésétől függ
 • Ez akkor hatékony, ha érvényes a profitmaximalizálás feltétele
 • Így a munkamennyiség meghatározott reálbér mellett valósulhat meg
Munkapiaci magatartás: olyan fv., amelyik minden tervezett munkáslétszámhoz hozzárendeli a hatékony felhasználást biztosító reálbért → reálbérfüggvény
 • W/P → W/P(N(Y))
 • A munka felhasználása a termeléstől függ
Cobb-Douglas:
 • K, a, α állandó → a reálbér N nagyságától függ
 • W/P=a(1-α)(K/N)α
 • N nő → W/P csökkennie kell, hogy a foglalkoztatás hatékony legyen