Termelés:

 • melynek során termékeket és szolgáltatásokat hoznak létre.
 • Az ember az erőforrások felhasználásával javakat és szolgáltatásokat állít elő, vagyis inputok segítségével outputokat hoz létre.

Mikroökonómiai termelés:

 • Termeléselmélet valamely gazdasági egységet, mint zárt rendszert elemez
 • Erőforrásokat használ fel termelési eredmények érdekében

Termelési függvény:

 • A termelési tényezők lehetséges inputkombinációi és a velük előállított maximális kibocsátási lehetőségek halmaza közötti technikai-gazdasági összefüggés
 • Q=f(L,K) L:munka, K:tőkejavak
Termelési függvény 

Parciális termelési függvény:

 • Megmutatja, hogyan alakul a termelés egyetlen tényező változásának következtében, feltételezve, hogy minden tényező változatlan
 • Rövid távú termelési fv.
parcialis-termelesi-fuggveny
A termelés skálahozadéka azaz arány, amely megmutatja, hogyan alakult a termelés a tényezők egyidejű arányos növekedésével.
Növekvő
Növekvő
Csökkenő
Csökkenő
Állandó
Állandó
Homogenitás: a termelési függvény a teljes értelmezési tartoményéban a skálahozadék azonos jellegű r-homogenitás foka.
A homogenitás foka összefügg a skálahozadékkal:
 • r>1 növekvő skálahozadék függvény
 • r<1 csökkenő skálahozadék függvény
 • r=1 állandó skálahozadék függvény

Skálahozadéki függvény:

 • A K/L arányt rögzítjük. Ez a függvény a termelési függvény azon pontjait tartalmazza, amelyek az azonos tőke-munka arányt és a termelés mennyisége közötti összefüggést írják le. Skálahozadék (volumenhozadék, nívóhozadék, mérethozadék → return of scale) fogalma alatt az összes erőforrás növelése és az így létrejött kibocsátás növekedésének mértéke közötti összefüggést értjük.
 • Ilyenkor a vizsgálat tárgya az, hogy milyen hatással van a változó tényező pótlólagos ráfordítása a hozamra nézve→  eredményváltozás:hozadék
 • Csökkenő hozadék törvénye: fokozatosan növelt változó inputtényező határterméke csökken, amennyiben minden további inputtényező változatlan

skalahozadeki fuggveny

SNA rendszer kategóriái:

A makrogazdaság teljesítményét mérő mutatók = SNA (System of National Accounts).
A számítások kiindulópontja a bruttó kibocsátás, mely egy ország egy teljes termelését tartalmazza, függetlenül attól, hogy hol értékesítették a termékeket. A piacon értékesített termékeket és szolgáltatásokat, valamint a készletváltozásokat piaci áron értékelik. (Bruttó kibocsátás = egy országban 1 év alatt előállított termékek és nyújtott szolgáltatások összessége. GO = Cf+Ca+I.) A rendszer a bruttó kibocsátást csak a számítások kiinduló adatának tekinti, és központi szerepet a bruttó és nettó jövedelemnek tulajdonít. Az SNA legfontosabb mutatója a bruttó hazai termék, a GDP.
A bruttó hazai termék (GDP) az országban adott évben előállított, végső felhasználásra szánt termékek és szolgáltatások összértéke. Ennek nagyságát a termelőfogyasztás nélküli összérték határozza meg, tehát a hozzáadott érték. A GDP-t kétféleképpen lehet kiszámolni: termelési oldalról a GDP=GO-Cf (termelőfogyasztás), jövedelem oldalról  a GDP az országban realizált összes elsődleges jövedelem( ami a termelési tényezők tulajdonságai kapnak: a munkabérek, a tőkekamatok, az osztalékok, a vállalatok nyeresége, a földek bérleti díja.)/Ca+I/

 • GO Ez a mutató az ország összes gazdasági egységének kibocsátását összegzi, a megtermelt összes termék és szolgáltatás értékét kell összesíteni, függetlenül attól, hogy hol értékesítették azokat, illetve hogy egyáltalán értékesítésre kerültek-e. Minden gazdálkodó szervezet eladásait és készletváltozásait kell összesíteni. NDP: Az ország területén keletkezett nettó jövedelmek összessége a nettó hazai termék. Kiszámítása:GDP-Ca=I.

Az ország területén keletkező jövedelmek nem azonosak az ország állampolgárainak jövedelmével. Egyrészt a belföldön keletkező jövedelmek egy része külföldre áramlik, másrészt az ország állampolgárai külföldről is kapnak jövedelmeket. A nemzetközi jövedelemmozgásokkal korrigált mutatók a nemzeti jövedelemmutatók.

 • GNI: a bruttó nemzeti jövedelem az ország állampolgárai (belföldiek) által adott évben realizált összes elsődleges jövedelem. Kiszámítása: GDP+IeM-IeX
 • NNI: a GNI mutató nettó párja a nettó nemzeti jövedelem, amely az amortizáció értékével kisebb, mint a bruttó mutató, és belföldiek által realizált nettó jövedelmek összességét tartalmazza. Kiszámítása:GNI-Ca=NDP+IeM-IeX
 • A számlarendszer részletesen elemzi a származékos jövedelemáramlásokat is. Származékos jövedelmek a jövedelem alapján fizetett adók, az egyes gazdasági szereplők között áramló transzferek.
 • GNDI: a bruttó nemzeti rendelkezésre álló jövedelem az ország állampolgárai által adott évben felhasználható bruttó jövedelem összege. Kiszámítása:GNI+TRM-TRX
 • NNDI: a GNDI mutató nettó párja a nettó nemzeti rendelkezésre álló jövedelem, az ország állampolgárai által adott évben felhasználható nettó jövedelem összege. Kiszámítása: GNDI-Ca=NNI+TRM-TRX    

Bruttó kibocsátás:

 • Termelő fogyasztás

Bruttó hazai termék:                         

 • belföldiek külföldről kapott elsődleges jövedelme
 • külföldiek belföldön kapott elsődleges jövedelme
 • amortizáció =Nettó hazai termék

Bruttó nemzeti jövedelem:                 

 • külföldről kapott transzferek
 • külföldre utalt transzferek
 • amortizáció = Nettó nemzeti jövedelem

Bruttó nemzeti rendelkezésre álló jövedelem-amortizáció = Nettó nemzeti rendelkezésre álló jövedelem