Gazdasági költség:

 • Az összes alternatív költség, azaz az explicit és implicit költségek összessége.
 • TC=számviteli ktg.+Normál profit

Számviteli költség:

 • Azok a ráfordítások, amelyeket a könyvekben el lehet számolni: az explicit költségeket és az elszámolható implicit költségeket /amortizáció; árfolyamveszteség; behajthatatlan követelések/
 • Számvit.ktg= explicit+amortizáció
 • Folyó ktg.

Társadalmi költségek:

 • állami és szövetkezeti költségek.
 • Folyó költség+ tartós befektetés

Profit:

 • Az összes bevétel és az összes gazdasági költség különbsége.
 • Normál profit:
  • nem elszámolható,alternatív ktg.
  • adott iparágban szokásszerű befektetéssel elérhető tiszta jövedelem, amely az előzetes gazdasági kalkulációkban az alternatív ktg. része
 • Gazdasági profit:
  • Ha a gazdaság i vállalkozás eredményei meghaladják az alternatív költségeit, azaz a számviteli profitja nagyobb, mint a normál profit
Hogyan kapcsolható össze az infláció a költségek változásával?
 • Ha valamelyik termelési tényező ára megnő, akkor az összkibocsátás költségei növekednek. Ezért az összkínálati függvény balra tolódik. A kínálati függvény eltolódásának döntő oka a költségek növekedése, ezért a kínálati inflációt költség-tolta inflációnak is nevezik.
Profit

A költséginfláció folyamata

 • A költséginfláció folyamatát a nominálbérek-reálbérek növekedésének példáján mutatjuk be. / A nominálbérek adott szintje meghatározza az aggregált kínálati függvény helyzetét, hiszen az összkínálat csak akkor változik, ha az árszínvonal is változik. /
 • Tegyük fel, hogy a szakszervezetek fellépése következtében a nominálbérek növekednek W0-ról W1-re. Ennek következtében a reálbér függvény felfelé tolódik, minden árszinthez magasabb reálbér fog tartozni, ahogyan ez az ábrán is látható.
 • Nominálbér növekedése:
 • Nominálbér
 • A nominálbér növekedésének hatására minden árszinthez nagyobb reálbér tartozik, a nagyobb reálbér mellett pedig kisebb lesz a munka kereslete.
 • Az összkínálat így minden árszintnél kisebb lesz. Az új aggregált kínálati függvényt az ábra mutatja.
 • Nominálbér 2
 • A munkapiac egyensúlya változatlan reálbér mellett alakul ki, de ez a reálbér most magasabb nominálbér és magasabb árak mellett jön létre.
 • Ezért a potenciális kibocsátást magasabb árszinten éri el a gazdaság. Ugyanígy minden egyes kibocsátási szint magasabb árszínvonal mellett valósul meg.