Kereslet:

Vevők azon szándéka és lehetősége, hogy egy terméket, szolgáltatást megvásároljanak. 

A keresleti függvény:

 • adott termék fizetőképes keresletének mennyiségeit fejezi ki a termék árának függvényében
 • 1 fogyasztó mennyit hajlandó és képes az adott termékből vásárolni, keresni, anak árának függvényében

Meghatározó tényezők:

 • Ár  → függvény mentén okoz változást
 • Fogyasztók jövedelme → Ha nő → kereslet is nő→jobbra, és megfordítva is
 • Vásárlók száma → Ha nő → kereslet is nő→jobbra, és megfordítva is
 • Vásárlók ízlése → Ha nő → kereslet is nő→jobbra, és megfordítva is

fogyasztoitobblet

Kereslet változása:

 • Megváltozik az árak és a keresett mennyiségek viszonya
 • Korábbival azonos áron lényegesen nagyobb lesz a keresett mennyiség
 • Pl:párhuzamosan jobbra tolódik, ha megnő a kereslet, többen vásárolnak
 • Ha termék ára csökken, ugyanaz a görbe marad

Kereslet negatív meredekség:

 • Ha egy termék ára csökkenni kezda keresett mennyiség csökken (kereslete megmarad)

Rezervációs ár:

Az a legnagyobb pénzösszeg, amelyet az adott vevő a saját preferenciarendszere alapján hajlandó lenne megfizetni az adott jószágért. (kinyilvánított ár)

Fogyasztói többlet:

A rezervációs ár és a piaci ár különbsége, ami egyben az egyéni hasznosságérzet és a piaci árban képviselt társadalmi hasznosság különbsége egy fogyasztó esetében.
/Mikro 103.oldal/

A kereslet árrugalmassága :

 • megmutatja, hogy a jószág árának 1 %-os változása hány %-os változást eredményez a keresett mennyisében, miközben a többi tényező változatlan. A kereslet árrugalmasságára ható tényezők:
  • A termék helyettesíthetősége,
  • A helyettesíthető termékek árának közelsége,
  • A rendelkezésre álló reakció idő,
  • A termék árának nagysága a fogyasztó összjövedelméhez képest.

Árrugalmasság fajtái:

 • Ívrugalmasság:εx,px=[(XB-XA)/(PB_PA)]*[(PA+PB)/XA+XB)]
 • Pontrugalmasság:εx,px=Q’Px*(Px/X)

Rugalmasság-Határbevétel:

 • IεI<1 → árrugalmatlan, bevétel és ár azonos irányban mozog (nő)
 • IεI=1 → egységnyi árrugalmas, árbevétel változatlan, az árnövekedés ellenére
 • IεI>1 → árrugalmas, áremelést árbevétel csökené követi

A kereslet rugalmasságát bármilyen termék, szolgáltatás, termelési tényező keresletének jellemzésére felhasználhatjuk. Minden keresletre érvényes, hogy eltérő árakhoz eltérő keresett mennyisség tartozik, így minden keresleti függvény legfontosabb jellegzetessége a kereslet árrugalmassága.

Kiegészítés:

A termékek kereslete számos tényezőtől függ. Ha egy termék kereslete az ár függvénye, akkor keresleti függvényről beszélünk. A keresleti görbe negatív meredekségű. A két tényező között negatív korreláció van. Ha az ár növekszik, a kereslet csökken, ezt nevezzük csökkenő kereslet függvényének. Ha olyan alapvető fontosságú javak ára nő, amelyek nem helyettesíthetőek, a fogyasztók kénytelenek lemondani más termékek fogyasztásáról, és a magasabb rendű szükségleteit is ezekkel a termékekkel kénytelenek kielégíteni. Ezeket a javakat Giffen-javaknak nevezzük. A Veblen-javak olyan javak, amelyek presztízs-, vagy hivalkodóan luxusigényeket elégítenek ki.
Kiegészítés