A termelési lehetőségek határa:

 • Azt fejezi ki, hogy valamely gazdaság bizonyos javakból mennyit képes előállítani a rendelkezésre álló inputtényezők felhasználásával, különböző tényező összetételű, hatékony termelési eljárások során.
 • TLH- termelési lehetőségek határa:
 • tlh
 • A kétdimenziós jószágtér bármely pontja egy kételemű termékkombinációt, a két jószág különböző előállíthítü mennyiségeit jelképezi
 • E és F: mennyit tudna megtermelni a gazdaság  a két jószágból külön-külön
 • A görbén kívül eső ponot  által jelölt kombinációk a rögzített erőforrás korlátok mellett nem érhetők el a társadalom számára (P,Q)
 • Transzformáció határrátája: termelési lehetőségek határán maradva egy termék (Y) mekkora mennyiségéről kell lemondania a gazdaságnak ahhoz, hogy egy másik termék(X) alőállítását egy egységgel növelhesse.  MRTx,y=-dy/dx

A görbe negatív meredeksége:

 • a szűkösség tényéből fakad.
 • Egy kéttermékes gazdaságban az egyik jószág megtermelésének alternatív költsége nem más, mint a másik jószág termeléséből kieső mennyiség, amelynek „meg nem termelése” révén a szűkös input javak átcsoportosíthatóvá váltak.

Pareto-hatékonyság:

 • Amikor egy gazdaság valamely outputkészletéhez viszonyítva nem létezik olyan ouputkombináció, amelyben oly módon nagyobb legalább az egyik termék mennyisége, hogy közben egyetlen másik termék mennyisége sem kisebb az eredetinél, akkor a gazdaság a Pareto-optimum (más néven Pareto-hatékonyság) állapotában van.
 • A transzformációs görbe alatti pontok bármelyikéhez viszonyítva a görbén mindig találunk legalább egy olyan pontot, amelyik a dominancia elve alapján egyértelműen kedvezőbb a társadalom számára

A piaci kudarc (vagy tökéletlenség):

 • azt jelenti, hogy a szabályozatlan, tisztán piaci mechanizmusok által eredményezett tényezőallokáció eltér a társadalmilag optimálisnak tekintett erőforrás felhasználástól.
  A piaci kudarcok hogyan hatnak az erőforrások hatékony piaci allokációjára?
 • A piaci elégtelenség fogalma lényegét tekintve a piaci és a nem piaci allokáció elvi különbözőségén alapul, s ilyen értelemben nem az elmélet és a gyakorlat közötti eltérésre, hanem a piaci mechanizmusok kiterjeszthetőségének korlátaira utal.
 • Természetesen lehetséges, hogy a társadalmilag optimális allokációt a Pareto-optimummal azonosítják.
 • Ez esetben a piaci kudarc a társadalmilag kívánatos Pareto-hatékony állapot és az esetleges piaci egyensúlyi állapot eltéréseként is értelmezhető.

Külső gazdasági hatások:

 • Egyéni határköltség: MC
 • Egyéni határhaszon: MU
 • Extern határköltség:EC
 • Extern határhaszon: EB
 • Társadalmi határköltség: MSC
 • Társadalmi határhaszon: MSB
 • Externália: ha egy gazdasági szereplő tevékenysége piaci ellentételezés nélkül befolyásolja egy másik szereplő helyzetét

Jóléti veszteség-Negatív externália:

joleti-veszteseg-negativ-externalia 

 • qp*: optimális output, MU=MC
 • EC+MC= MSC
 • MU-EB=MSB
 • qt*= társadalmilag optimális output
 • társadalom által realizált összes hasznosság nőtt: qt*ONqp*

Jóléti veszteség-pozitív externália:

joleti-veszteseg-pozitiv-externalia

 • qp*:optimális kapacitás
 • MU+externáliák:MSB
 • Társadalom megspórolja: qp*NOqt*

A jóléti veszteség megszüntetése:

 • Externália kialakulásakor az egyéni és társadalmi hasznok ill. költségek eltérnek egymástól a kompetitív piaci optimum (MU=MC) mellett az MSC nem egyenlő az MSB-vel.
 • Ez azt jelenti, hogyha egy gazdaságban extern hatás létezik, akkor a kompetitív piaci optimum nem lehet Pareto-hatékony.
 • A jóléti közgazdaságtan a hatékonyság veszteséget az externáliák internalizálásával (a külső hatások belsővé tételével, azaz piacosításával) kívánja megszüntetni.
 • Ennek lényege, hogy az externális hasznokat és költségeket „megcímkézzük”, azaz megjelöljük az extern hatás forrását és mértékét.
 • Csak ily módon érhető el, hogy minden haszon a finanszírozójánál realizálódjon, illetve minden költséget az okozója térítsen.
 • Az elméletileg egyszerűnek tűnő internalizálás gyakorlati megvalósítása sokszor komoly nehézségekbe ütközik.
 • Ennek több oka is lehet: mindenekelőtt rendkívül sok eset internalizálását kellene megoldani, ráadásul a résztvevők által vitatott lehet az externália ténye és iránya, továbbá gondot okozhat az externhatás értékelése, számszerűsítése és az érintettek körének meghatározása.