• A nemzetgazdaságban minden állampolgár gazdasági szereplő is egyben.
 • a gazdasági szereplőket csoportosítjuk, bizonyos tulajdonságaik alapján egységekbe vonjuk össze. Ezen egységeket gazdasági szektoroknak nevezzük.
 • A gazdasági szereplők kapcsolatai szerteágazók, az egyének és csoportjaik sokféle gazdasági intézményhez kötődnek, és ezeken keresztül sokféle viszony alakul ki közöttük. A vegyes gazdaság működése szempontjából meghatározó szerepet a piaci intézmények játszanak.

A makrogazdaság szereplői:

 • Vállalati szektor
 • Háztartási szektor
 • Állami szektor
 • Külföld

Vállalati szektor:

Azon gazdasági egységek összessége,amelyek értékesítés céljából árukat termelnek költségeiket pénzbevételeikből fedezik,céljuk profitszerzés. W+Tv+Sv=Y+Trv    
Háztartási szektor:fő célja a szükségletek minél teljesebb kielégítése,a fogyasztás.A szükségletkielégítés érdekében a háztartások jövedelmet szereznek, amit a termelési tényezők szolgáltatása fejében kapnak.

A háztartási szektor két részből áll:

 • magánháztartásokból, amelyekben a piacokon beszerzett, szükségletkielégítést szolgáló javak fogyasztása történik, és amelyek a munkaerő újratermelésének színhelyei, valamint
 • olyan, nem profitorientált szervezetekből, amelyek a magánháztartások közösségi fogyasztásának színhelyei és költségeikhez a háztartások közvetlenül járulnak hozzá vagy egyéb közösségi forrásokból fedezik azokat. Ide tartoznak pl. az egyházak, társadalmi szervezetek, kulturális egyesületek stb.

Az előző két definíciót végiggondolva kiderül, hogy a felosztás nem is teljes.

Vállalati szektorba tartoznak:

 • a szűkebb értelemben vett vállalatokon kívül például azon fogyasztók is idetartoznak, akik termelőtevékenységet folytatnak, mondjuk, építkeznek, sőt azokat a szervezeteket is a vállalati szektorba kell sorolni, amelyek termelési tényezők használatából jövedelemre tesznekszert.
 • Egy társadalmi szervezet ebben az értelemben egyrészt háztartásként viselkedik - amikor a tagdíjakból származó bevételekből finanszírozza tevékenységét -, másrészt pedig a vállalati szféra része - amikor pl. a tulajdonában lévő eszközök eladásából vagy bérbeadásából szerez jövedelmet.
 • A vállalati és háztartási szektor megkülönböztetése gazdasági funkción alapul

Magánszektor:

Háztartási+vállalati szektor
Állami szektorba a nemzetgazdasági szintű feladatokat ellátó intézmények tartoznak,melyek nem a piacon elégítenek ki szükségleteket a kiadásaikat adókból és egyéb állami bevételekből fedezik.

 • Ide tartozik a kormány, összes hivatalával, társadalmi szintű végrehajtó szervezeteivel , regionális vagy helyi állami irányító szervek, iskolák, kórházak
 • Az állam olyan feladatokat lát el,amelyet a magánszféra nem tud, vagy nem akar megoldani Pl: oktatás, egészségvédelem

Bankrendszer:

 • Feladata: gazdálkodáshoz szükséges stabil értékű pénz megfelelő mennyiségének biztosítása, pénzforgalom lebonyolítása

Külföld:

Mindazok a természetes és jogi személyek akik nem állandó lakói az adott országnak ill. nem integrálódtak a nemzetgazdaság belső gazd-i folyamataiba.

 • Termelés egy részét a nemzetgazdaság külföldön realizálja

Mikroökonómiai piaci szereplők:

 • Azok a személyek, szervezetek, csoportok, akik termelési vagy fogyasztási tevékenységükkel közvetlenül befolyásolják a piaci folyamatokat, és a piaci események szempontjából egységesnek tekinthető
 • Első számú szereplő: fogyasztó:
  •    Lehet személy, család, emberek csoportja, szervezete
  •    Végső fogyasztás céljából szerez be javakat, szolgáltatásokat
  •    Leggyakrabban keresletükkel jellemezhetjük
  •    A vásárlás meghatározott a vásárló és termék által is
 • Kereslet: a fogyasztó mennyi terméket vagy szolgáltatást hajlandó és képes megvásárolni
 • Kínálat: összes termelő mennyit hajlandó és képes kínálni, eladni a termék árának függvényében

Operál:

 • Műveletet végrehajt
 • Valamely ügyletet véghez visz
 • Működik
 • Felhasznál

Zárt gazdaság: ha a külföldiek szektorát figyelmen kívül hagyjuk

Nyitott gazdaság:
külföldi szektor szerepe
Vegyes gazdaság: piacgazdasági tulajdonságok megmaradnak de a tulajdonságoknál jelentős szerephez jut az állam