Jogalap nélkül veszi igénybe az ellátást az a személy, aki
  • arra nem jogosult, vagy
  • kevesebb összegre jogosult, mint amelyet számára folyósítottak.
Az, aki jogalap nélkül vett fel ellátást, köteles azt visszafizetni, ha erre a felvételtől számított harminc napon belül írásban kötelezték. Az ellátás felvételétől számíott 30 nap elteltével a jogalap nélkül felvett ellátást attól nem lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele felróható, feltéve, hogy a felvételtől vagy folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől kevesebb, mint 3 év telt el.
Az ellátás felvétele akkor róható fel, ha
  • a jogosult tudta, hogy az ellátás őt nem illeti meg, de ennek ellenére felvette azt
  • a jogosult a saját gondatlanságából fakadóan nem tudta, hogy az ellátás őt nem illeti meg, de a körülményekből az következik, hogy ezt tudnia kellett volna.

A jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetéséről határozattal, az igényelbíráló szervvel vagy egyéb szervvel szemben érvényesítendő megtérítésről fizetési meghagyással kell intézkedni. A jogerős határozat vagy fizetési meghagyás végrehajtható közigazgatási határozat.
A jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelező határozatot az a szerv hozza, amely a jogalap nélkül felvett ellátást folyósította. Ha a visszafizetési kötelezettség mellett a családtámogatási kifizetőhely, vagy az egyéb szerv megtérítési kötelezettsége is megállapítható, akkor a határozatot az igényelbíráló, illetőleg az egyéb szerv székhelye szerint illetékes Igazgatóság hozza.

Az igényelbíráló szerv abban az esetben kötelezhető a jogalap nélkül felvett ellátás megtérítésére, ha az ellátás jogalap nélküli megállapítása, illetőleg folyósítása mulasztásának vagy a valóságtól eltérő adatszolgáltatásának a következménye, és az ellátást a fentiek alapján visszakövetelni nem lehetséges.
Ha az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, felvételéért több igényelbíráló szervet vagy egyéb szervet terhel a felelősség, úgy a jogalap nélkül felvett ellátás megtérítéséért egyetemlegesen felelnek.