A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultságnak kettős feltétele van. Terhességi gyermekágyi segély annak jár,
  • aki a szülést megelőző (örökbefogadó nő esetén az örökbefogadást megelőző) két éven belül 180 naptári napon át biztosított volt és
  • a biztosítás
    • tartama alatt, vagy az annak megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
    • megszűnését követő 42 napon túl, a táppénz vagy a baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül.

A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges 180 naptári napi időbe – a biztosítási, illetve a megállapodással szerzett időkön túl – be kell számítani a passzív jogon folyósított táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának az időtartamát, valamint a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejét.

A terhességi gyermekágyi segély összege

A terhességi-gyermekágyi segély a naptári napi átlagkereset 70%-a.
A terhességi-gyermekágyi segély naptári napi összegét,

  • -    ha a szülő nő a szülést (terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultságát) megelőző évben rendelkezik 180 nap keresettel, akkor az előző évben elért jövedelme alapján,
  • -    ha a szülést (terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultságát) megelőző évben nem rendelkezik 180 naptári napi keresettel, akkor a jogosultságát megelőző 180 napi keresete alapján kell megállapítani.

Keresetként csak az egészségbiztosítási járulékalapot képező rendszeres és nem rendszeres kereset vehető figyelembe.

Amennyiben a szülő nem rendelkezik 180 naptári napi keresettel, nem kell vizsgálni ennek okát. Ebben az esetben ellátása a minimálbér kétszerese alapulvételének harmincad részében állapítható meg. Amennyiben a tényleges vagy a szerződés szerinti jövedelme ennél kevesebb, úgy ez az összeg képezheti az ellátás alapját.
Tényleges jövedelem hiányában az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

A terhességi-gyermekágyi segély folyósításának korlátozása

Nem folyósítható az ellátás

  • a szülési szabadság azon időtartamára, amelyre az igénylő teljes keresetét megkapja (pl. felmondási idő)
  • ha a szülő nő bármilyen jogviszonyában díjazás ellenében (kivéve a szerzői jogvédelem alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat) munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja.

Annak a biztosítottnak, aki keresetét csak részben kapja meg, az elmaradt keresete után jár a terhességi-gyermekágyi segély.