A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig – de legfeljebb a gyermek 18. életévének betöltéséig – jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását a külön jogszabályban előírtak szerint igazolták.
Ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy után – állapotának javulása miatt – a magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a magasabb összegű ellátásra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összeggel kell folyósítani, feltéve, hogy egyébként az ellátásra való jogosultság fennáll.
A magasabb összegű családi pótlék igényléséhez – függetlenül attól, hogy a családi pótlékra való igény bejelentésével egyidejűleg, vagy már folyósított családi pótlék esetén kerül benyújtásra – igazolást kell csatolni arról, hogy a 18. évesnél fiatalabb gyermek a vonatkozó jogszabályban felsorolt betegségek, illetőleg fogyatékosságok valamelyikében szenved.
A betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa adja ki. A szakorvos az igazolást szakvéleméye alapján, formanyomtatványon, kettő példányban állítja ki. Az igazolás kiadásához szükséges formanyomtatvány térítésmentes. Az igazolás egy példánya a szakorvosnál marad. A másik példányt az ellátást igénylőnek kell átadni azzal, hogy az igényelbíráló szervhez nyújtsa be. Az igazoláson a szakorvos jelzi a legközelebbi – legkorábban egy, legkésőbb öt év múlva esedékes – felülvizsgálat időpontját, illetőleg az állapot véglegességének tényét.