Az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésében meghatározott keretek között az OEP főigazgatója – méltányosságból – akkor is engedélyezheti a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj folyósítását, ha a kérelmező biztosított nem rendelkezik az ellátáshoz szükséges biztosítási idővel, és körülményei, jövedelmi viszonyai a megállapítást indokolják.
A hatályos jogszabály értelmében – indokolt esetben – a passzív jogú táppénz folyósításának időtartama 2003. július 1-ét követően legfeljebb 6 hónappal, 2004. április 1-jét követően legfeljebb 90 nappal meghosszabbítható. A táppénz folyósításának időtartama azonban a méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának időtartamával együtt sem haladhatja meg az 1 évet. Nem engedélyezhető méltányosságból a táppénz, ha a biztosított jogszabály alapján egyéb ellátásra szerez jogosultságot, vagy egyéb ellátásban, például nyugellátásban, rendszeres szociális járadékban részesül. Gyermekápolási táppénz méltányosságból legfeljebb a gyermek 1 éves koráig engedélyezhető.
Táppénz méltányosságból történő engedélyezésére irányuló kérelem az igényjogosultság megszűnését, illetve az arról történő tudomásszerzést követő 15 napon belül nyújtható be.
A táppénz időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem kizárólag az illetékes orvos által kiadott igazolásban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető. A táppénz folyósításának a biztosítási jogviszony megszűnését követő időtartamra történő meghosszabbítása a MEP ellenőrző főorvosának javaslatára engedélyezhető.

Méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély

Méltányossági jogkörében – indokolt esetben – az OEP főigazgatója a kérelmező biztosítottat segélyben részesítheti.
Egyszeri segélyben részesíthető az a biztosított, akinek

  • az egészségi állapotában kedvezőtlen változás, egészségkárosodás következett be, és
  • a kérelmében előadottak az egészségbiztosítás által nyújtott ellátással vannak összefüggésben és
  • a kérelme a jogszabályokban meghatározottak alapján nem bírálható el, vagy
  • a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj folyósítása méltányosságból nem engedélyezhető.

Az engedélyezési eljárás során vizsgálni kell a biztosított jövedelmi helyzetét, továbbá, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy évben részesült-e segélyben.