Az igény érvényesítésének egyéb szabályai

Ha az igény elbírálása után megállapítják, hogy az illetékes nyugdíjbiztosítási szerv az eljárása során tévedett, mulasztott vagy jogszabályt sértett, és emiatt az igényt elutasították, vagy alacsonyabb összegű nyugellátást állapítottak meg, illetőleg folyósítottak, akkor a hiba megállapításától számított 5 éven belül a járó összeget, valamint a késedelmi kamatot ki kell fizetni.
Ha a hibát a foglalkoztató vagy egyéb szerv követte el, akkor a késedelmi kamat – fizetési kötelezettség a foglalkoztatót vagy egyéb szervet terheli.
Abban az esetben, ha a hibáért a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet, a foglalkoztatót vagy egyéb szervet is felelősség terhel, a késedelmi kamatot közrehatásuk arányában kötelesek megfizetni. Ha a közrehatásuk aránya nem állapítható meg, a késedelmi kamatfizetési kötelezettség egyenlő arányban áll fenn.
A jogosultat akkor is megilleti a késedelmi kamat, ha a bíróság jogerős ítéletével a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatát megváltoztatta vagy hatályon kívül helyezte, és a nyugellátás kifizetésére a bíróság jogerős ítélete után kibocsátott határozat alapján került sor.
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a késedelmi kamatot fizetési meghagyás kibocsátásával érvényesíti.