Adókedvezmények

Súlyosan fogyatékos személyek utáni adókedvezmény

335/2009. (XII.29.) Kormányrendelet, valamint a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII.29) EüM rendelet határozza meg, hogy minősül súlyosan fogyatékosnak. Ide tartoznak a rokkantsági járadékban részesülők is. 

Az ideiglenesen kiadott igazolás esetén fel kell tüntetni az érvényesség időtartamát, valamint meghosszabbításához ismételt orvosi vizsgálat szükséges. A véglegesnek minősített állapotot nem kell újra igazolni.

2011. évben, minden olyan hónapban, amelyben legalább egy napig fenn áll a súlyos fogyatékosság, 3.900 forint adókedvezményt lehet érvényesíteni.

Mezőgazdasági őstermelői adókedvezmény

Tételes költségelszámolás vagy 10%-os költség-hányad alkalmazása esetén jár, és akkor is évente max. 100 ezer forint adókedvezményt érvényesíthet. Feltétele, hogy az adóbevallásban fel kell tüntetni az őstermelői regisztrációs számát.

Tandíj halasztott kedvezménye

Halasztott kedvezmény tandíj vagy felnőttképzés címén, de legfeljebb a 2015. évi adóval szemben érvényesíthető. Feltétele, hogy az erről szóló igazoláson a megjegyzésben szerepeljen a kedvezmény halasztása, valamint a 2011. évi összes (adóalap-kiegészítés nélküli) jövedelem nem haladhatja meg a 3.400.000 forintot. Ha ennél magasabb akkor a befizetett összeg 30%-a, de legfeljebb 100.000 forint kedvezmény jár. 

Családi kedvezmény

2011. évi jövedelme után a

  • családi pótlékra jogosult
  • várandós nő és a vele egy háztartásban élő házastársa
  • családi pótlékra saját jogán jogosult magánszemély
  • rokkantsági járadékban részesülő

érvényesíthet családi kedvezményt.

Kedvezmény összege:

  • egy és két eltartott esetén havonta 62.500 forint eltartottakként
  • három és több eltartott esetén havonta 206.250 forint eltartottakként