A nyugellátások megállapításánál a szolgálati időnek meghatározó szerepe van. Egyrészt a Tny. jogosultsági feltételként határozza meg, másrészt annak tartama az ellátások összegét nagymértékben befolyásolja.

Az 1998. jan. 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő

Szolgálati időnek számít

 • a munkaviszony, a közszolgálati jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony
 • a szolgálati viszony
 • az az idő, amelyet az igénylő
  • szakmunkástanuló viszony alapján, valamint tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulóként,
  • bedolgozóként
  • megbízás alapján
  • választott tisztségviselőként
  • vállalkozás jellegű jogviszonyban
  • egyéni vagy társas vállalkozóként
  • alkalmi fizikai munkát végzőként
  • ösztöndíjas aspiránsként és ösztöndíjas doktorjelöltként
  • szövetkezeti tagként
  biztosításban tölt
 • az az idő, amelyre nézve az igénylő szolgálati idő megszerzésére irányuló megállapodást kötött, és erre az előírt mértékű járulékot megfizette
 • a katonai és polgári szolgálatban eltöltött idő
 • a szakérettségire előkészítő tanfolyamon, a kiemelt minősítésű szakérettségis kollégiumban töltött idő akkor is, ha az akkor hatályos rendelkezésekkel ellentétben a munkáltató a dolgozó munkaviszonyát erre az időszakra megszüntette
 • az az idő, amely alatt a biztosított javító-nevelő, vagy szigorított javító-nevelő munkát végzett
 • a nevelőjelöltnek 1962.június 30-a előtt oktatási-nevelési intézményben eltöltött ideje
 • a táppénz, baleseti táppénz, kártalanítási segély, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyógykezelési járadék, az ideiglenes rokkantsági nyugdíj és az időleges rokkantsági járadék folyósításának, a szülési szabadságnak, a gyed, illetőleg a gyes folyósításának időtartama
 • a szolgálati idő alatt vagy az ezt követő 30 napon belül kezdődött kórházi ápolás ideje – összesen egy évet, gümőkoros megbetegedés esetén két évet lehet figyelembe venni
 • a rendszeres és személyes munkavégzésre irányuló megbízásos jogviszony alapján biztosítottként munkában töltött idő – legkorábban 1963.06.01-től
 • az átképzési támogatás, a munkanélküli segély, a munkanélküli járadék, az ápolási díj, a gyermeknevelési támogatás, a pályakezdők munkanélküli segélye, illetve a képzési támogatás folyósításának ideje, feltéve, hogy az igénylő nyugdíjjárulékot fizetett, illetve utána a Szolidaritási Alapból nyugdíjjárulékot fizettek
 • az egységes anyasági segélyben részesült nőknél szülési szabadság címén 1962. 12. 24-e előtti szülés esetén 84 nap, 1962.12.23-át követő szülés esetén 140 nap
 • a munkaterápiás intézetben kezelt alkoholista intézeti kezelésének ideje, ha annak kezdetekor biztosított volt.