A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A folyamatos biztosítási időt a keresőképtelenség első napjához igazodóan kell megállapítani, számításánál a biztosításban töltött idők minden naptári napját figyelembe kell venni.
A folyamatos biztosítási idő számításánál nem számít megszakításnak – tehát jogfenntartó idő – a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj és gyermekgondozási segély ideje.
Aki a keresőképtelenségét megelőzően egy évnél rövidebb ideig volt folyamatosan biztosított, táppénzt a rövidebb időnek megfelelően, csak a folyamatos biztosításának megfelelő ideig kaphat.
A folyamatos biztosítási idő számításánál fontos tudni, hogy nem csak a megelőző két éven belüli biztosítási időket lehet figyelembe venni, hanem az azt megelőző folyamatos biztosítási időket is. Nem ritka az az eset, amikor több évből kell a folyamatos biztosítási időt kiszámítani.