Munkabaleset:

Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló közrehatásától függetlenül. Foglalkozása körében jár el a dolgozó, ha munkaviszonyából, tagsági jogviszonyából eredő kötelezettségéhez kapcsolódó tevékenységet fejt ki. A baleset akkor is lehet üzemi, ha a vállalat, üzem telephelyén kívül következik be, de a baleset és a munkával kapcsolatos kötelezettségek között az okozati összefüggés fennáll, attól függetlenül, hogy a baleset munkaidő alatt vagy azon kívül következett be.

Üzemi baleset:

Az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, illetőleg munkába menet, vagy onnan a lakására (szállására) menet közben éri. Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri.

Foglalkozási megbetegedés:

Az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának különös veszélye folytán keletkezett. A baleseti ellátásra jogot adó foglalkozások körét kormányrendelet határozza meg. Üzemi baleseten a foglalkozási betegséget, üzemi baleseti sérültön a foglalkozási betegségben megbetegedettet is érteni kell.

Nem lehet üzemi balesetnek tekinteni azt a balesetet

  • amely kizárólag a sérült ittassága miatt, vagy
  • munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vagy
  • lakásról a munkába, illetőleg a munkából lakásra menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt
  • amely a dolgozót a munkahelyén sport- és kulturális rendezvény közben érte, ha nem a munkájával összefüggésben történt a sérülés.

Baleseti táppénz annak jár, aki üzemi baleset következtében a biztosítás tartama alatt, vagy az annak megszűnését követő első, második vagy harmadik napon vált keresőképtelenné. A baleseti táppénz az első naptól illeti meg a jogosult személyt. A baleseti táppénz az előzetes biztosítási időre tekintet nélkül egy éven keresztül jár, azonban a baleseti táppénz folyósításának időtartama legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. Az egy év kimerítése után a baleseti táppénz folyósítása az OEP Országos Orvosszakértői Intézetének döntése alapján hosszabbítható meg.

A baleseti táppénz mértéke 100%.
A baleseti táppénz összegének megállapítására vonatkozó szabályok eltérnek a táppénz szabályoktól. A baleseti táppénzt annál a munkáltatónál elért jövedelem alapján kell megállapítani, ahol az üzemi baleset bekövetkezett, illetőleg ahol az üzemi balesetet szenvedett biztosított jogviszonya fennáll.