A szolgálati idő számításánál figyelembe kell venni:

 • a Tbj-ben meghatározott, nyugellátás szerzése céljából megállapodást kötött személy esetében azt az időszakot, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.
 • Az egyházi szervek által kiállított igazolás alapján az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személyként és szerzetesrendi tagként ilyen minőségben eltöltött, az 1997. december 31-ét követően pedig azt az időtartamot, amelyre az egyházi szervek az előírt nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot megfizették
 • A gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, valamint a gyes folyósításának időtartamát, amennyiben az előírt nyugdíjjárulékot megfizették
 • A katonai szolgálatban eltöltött időt
 • A táppénz (betegszabadság) – kivéve a külön jogszabály rendelkezése szerint kötött megállapodás alapján folyósított táppénz -, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának időtartamát, valamint a gyermekgondozási díj 2000. január 1-ét megelőző folyósításának időtartamát, illetőleg az 1999. december 31-ét követő gyermekgondozási díj folyósításának azt az időtartamát, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.
 • A munkanélküli járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.
 • Azt az időt, amely az 1997. dec. 31-én hatályos rendelkezések szerint szolgálati időnek minősül.

Szolgálati időként nem lehet figyelembe venni:

 • a fizetés nélküli szabadság, vagy a munkavégzés alóli mentesítés időtartamát, ha erre az időre nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset-, jövedelemkifizetés nem történt,
 • az előzetes letartóztatás, a szabadságvesztés tartamát, kivéve, ha a letartóztatott személyt az ellene emelt vád alól jogerősen felmentették, ellene a bűntetőeljárást megszüntették, illetőleg ha az elítéltet a bíróság utóbb jogerősen felmentette.
 • Az egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyának azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan nyugdíjbiztosítási vagy nyugdíjjárulék-tartozása van.
 • A társas vállalkozás tagja esetében az adott társas vállalkozás tagjaként fennállt biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyának azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan a társas vállalkozásnak a biztosítottnak minősülő akkori tagjai után nyugdíjbiztosítási vagy nyugdíjjárulék tartozása van
 • Az egyéni vállalkozó vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozás tagja segítő családtagjának e jogcímen fennállt biztosítási idejének azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan az egéyni vállalkozónak, illetőleg a vállalkozásnak e segítő családtag után nyugdíjbiztosítási vagy nyugdíjjárulék tartozása van.