A betegség okozta keresőképtelenség megállapításánál az a munkakör az irányadó, amelyben a biztosított a keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően dolgozott.
Keresőképtelennek tekintendő:
  • az, aki betegsége miatt a munkáját nem tudja ellátni,
  • az, aki terhessége, illetve szülése miatt a munkáját nem tudja ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult
  • az anya, ha kórházi ápolás alatt álló, egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja
  • az a szülő, nevelőszülő, helyettes szülő, aki 1 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja,
  • az, aki betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban részesül
  • az, akit közegészségügyi okból a foglalkozásától eltiltanak, és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, illetve aki járványügyi, vagy állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkahelyen, más munkakörben sem foglalkoztatható átmenetileg.

A keresőképtelenség első napjának ismerete a jogosultsági kérdések eldöntésénél alapvető fontosságú. A keresőképtelenség első napja az a nap, amelytől az illetékes orvos a keresőképtelenség fennállását megállapítja. Kórházi ápolással, kezeléssel kezdődő keresőképtelenség esetén a keresőképtelenség első napja a kórházba történő felvétel napja.

A táppénz a keresőképtelenség időtartamára, a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, azonban legfeljebb egy éven át jár. 2004. április 1-től a biztosítási jogviszony megszűnését követően a táppénzfolyósítás időtartama a 90 naptári napot nem haladhatja meg.
A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A folyamatos biztosítási időt a keresőképtelenség első napjához igazodóan kell megállapítani, számításánál a biztosításban töltött idők minden naptári napját figyelembe kell venni.
A folyamatos biztosítási idő számításánál nem számít megszakításnak a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz, baleseti tápppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj és gyermekgondozási segély ideje.
Aki a keresőképtelenségét megelőzően egy évnél rövidebb ideig volt folyamatosan biztosított, táppénzt a rövidebb időnek megfelelően, csak a folyamatos biztosításának megfelelő ideig kaphat.