Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék

A nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék olyan adójellegű befizetés, amelyet a társadalombiztosítás kiadásainak fedezetére kell fordítani, vagyis ezek a járulékok a biztosítottak anyagi hozzájárulását jelentik a társadalombiztosítási kiadások fedezetéhez. Adójellege abban nyilvánul meg, hogy fizetése a biztosítást megalapozó jogviszony fennállásához és az ennek alapján kapott személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelmekhez kötelezően kapcsolódik.
A biztosított szempontjából az egyéni járulékfizetési kötelezettség azt is jelenti, hogy az a kereset, jövedelem, amely után fizeti a járulékot, általában a társadalombiztosítási ellátások alapját is képezi.
A biztosított a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelme után havonta egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot köteles fizetni. Ha a biztosított magánnyugdíjpénztár tagja, tagdíjat is kell fizetnie.
A magán-nyugdíjpénztári tagdíj alapja a nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem, mértéke 8%.

Ha a járulékalap eléri a járulékfizetési felső határt, a továbbiakban nem lehet nyugdíjjárulékot levonni.
Amennyiben a biztosított egyidejűleg magánnyugdíjpénztár tagja is, azonban a tagdíjfizetési kötelezettség kezdetét követően a 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot fizet, a nyugdíjjárulék-túlfizetés összegét a foglalkoztató az Art. szabályai szerint az adóhatósággal elszámolja, és azt tagdíj címén az érintett magánnyugdíjpénztárhoz pótbevallás benyújtásával egyidejűleg megfizeti.

Ha a magán-nyugdíjpénztári rendszert önkéntesen választó biztosított járulékköteles jövedelméből a foglalkoztató a járulékfizetési felső határnak megfelelő nyugdíjjárulékot részben vagy egészben levonta, és azt a magán-nyugdíjpénztári tagság létesítését megelőzően a Nyugdíjbiztosítási Alap részére megfizette, a levont járulékösszeget arányosan meg kell osztani a biztosítási, illetőleg a tagsági jogviszony időtartamának megfelelően. A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott személy nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot nem fizet.

A magán-nyugdíjpénztári tagság

A tagságra kötelezett pályakezdő, valamint a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy a biztosítottá, illetőleg pénztártaggá válásától számított 15 napon belül köteles bejelenteni foglalkoztatójának az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét, bankszámlájának számát.
A tagdíj alapja a Tbj-ben meghatározott, nyugdíjjárulék-alapot képező adóköteles jövedelem.