Az egészségbiztosítási kifizetőhelyek elszámolása

A tb kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató kifizetőhelyi elszámolásban visszaigényelheti az általa kifizetett ellátások összegét a területileg illetékes MEP-nél. A MEP az elszámolás adatait felülvizsgálja, és az elszámolás beérkezését követő 5 munkanapon belül intézkedik a foglalkoztató által kifzetett összeg megtérítéséről.
A tb kifizetőhelyet működtető foglalkoztató a biztosítottak pénzbeli ellátásának fedezete érdekében az egészségbiztosítási igazgatási szerv által folyósított pénzösszeg fogadására és kezelésére külön számlát nyithat. A számlán elhelyezett összegből csak az ellátások kifizetése, illetve az esetleges téves átutalás visszafizetése teljesíthető. Kötelező a számla megnyitása abban az esetben, ha a kifizetőhely gazdálkodási körülményeire tekintettel megalapozottan feltehető, hogy ellene harmadik személlyel fennálló tartozása miatt végrehajtási eljárás indul.

A családtámogatási kifizetőhelyek elszámolása

A családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak az általa a munkabér végelszámolásakor kifizetett családi pótlék, gyermekgondozási segély, keresetkiegészítés és a tárgyhónapban kifizetett anyasági támogatás összegéről havonta elszámolást kell benyújtania a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához. Az elszámolásnak tartalmaznia kell, hogy a tárgyhónapban ki, milyen jogcímen és ki(k) után, milyen összegű családtámogatási ellátásban részesült. Az elszámolást az Igazgatóság a beérkezéstől számított három munkanapon belül megvizsgálja, és intézkedik a megállapított összeg átutalásáról.
A központosított illetményszámfejtésbe bevont, kincstári körbe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok az elszámolást a nettó finanszírozási adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint teljesítik.
A fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok az elszámolást a MÁK-nak nyújtják be. A MÁK illetékes szerve útján felülvizsgálja az elszámolást, és intézkedik a megállapított összeg átutalásáról. Az elszámolásra, a nyilvántartásra és az adatszolgáltatásra vonatkozó feltételeket megállapodásban kell rendezni.