A korengedményes nyugdíj

A rendeletben foglaltak szerint a munkáltató megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról a Tny-ben rögzített, a születése éve szerinti reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően legfeljebb 5 évvel, ha a munkavállaló rendelkezik az előrehozott öregségi, illetőleg a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
Nem köthető megállapodás azzal, aki előrehozott öregségi nyugdíjra vagy csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult.
További feltétel, hogy a munkáltató a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának eléréséig nyugdíjának az évenkénti emelések és kiegészítések nélküli összegét a postaköltséggel együtt a fizetési értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára egy összegben befizeti.
Az előrehozott, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkező személy korengedményes nyugdíjazására vonatkozó megállapodás megkötésére

  • az 1944-ben született nő esetében 6 évvel
  • az 1945-ben született nő esetében 8 évvel
  • az 1946-ban született nő esetében 10 évvel
  • az 1941-ben született férfi esetében 6 évvel
  • az 1942-ben született férfi esetében 6 évvel

a reá irányadó korhatár betöltését megelőzően van lehetőség.
Ezekben az esetekben a munkáltató a nyugdíjbiztosítási szerv által megállapított, a munkavállalóra irányadó előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár elérésének időpontjáig köteles a fizetési kötelezettségét teljesíteni.
Azoknak, akik a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkeznek, a meghatározott mértékben csökkentett összegben kell folyósítani a korengedményes nyugdíjat is.

A korkedvezményre jogosultság feltételei

Az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest két év korkedvezményben részesül

  • az a férfi, aki legalább 10, és az a nő, aki legalább 8 éven át korkedvezményre jogosító munkakörben, továbbá
  • az a személy, aki legalább 6 éven át egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású létrében

dolgozott.
A korkedvezmény további egy-egy év

  • a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett minden újabb 5, nőnél 4 évi, illetőleg
  • az egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású légtérben végzett minden újabb 3 évi munka után.

Az, aki 1997. január 1. előtt az akkor hatályos rendelkezések szerint korkedvezményes öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, erre az ellátásra - függetlenül az igényérvényesítés időpontjától – nő az 55., férfi a 60. életévének betöltését alapul véve jogosult.