A táppénz, definíciója szerint, keresetpótló pénzbeli ellátás, amely a biztosítottat keresőképtelensége esetén megilleti.

A táppénzre jogosultságnak két feltétele van, melyeknek együttesen kell fennállnia, azaz önmagában egyik feltétel sem elegendő az ellátásra jogosultsághoz. Táppénzre (gyermekápolási táppénzre) az a személy jogosult, aki a biztosítás tartama alatt (aktív jogon), vagy a biztosítás megszűnését követő első, második vagy harmadik napon (passzív jogon) válik keresőképtelenné, és meghatározott mértékű egyéni egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.
A passzív jogon keletkező táppénzre jogosultság megállapításánál a biztosítás megszűnését követően minden naptári napot figyelembe kell venni.
Amennyiben a biztosított táppénzre jogosultsága a megszűnt biztosítása és a keresőképtelenség bekövetkezésekor fennálló újabb biztosítása alapján is megállapítható, táppénzre csak az újabb biztosítása alapján jogosult.

A táppénzre jogosultság, a táppénzfolyósítás időtartama

A táppénz a keresőképtelenség időtartamára, a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, azonban legfeljebb egy éven át jár. 2004. április 1-től a biztosítási jogviszony megszűnését követően a táppénzfolyósítás időtartama a 90 naptári napot nem haladhatja meg.
A táppénzre jogosultság időtartamát befolyásolhatja:

  • a keresőképtelenség időtartama
  • a folyamatos biztosítási idő
  • a táppénzelőzmény

A foglalkoztató a fedezeti rendszer részeként köteles a táppénzkiadásokhoz hozzájárulni.
A foglalkoztatók a biztosítási jogviszonyban álló biztosítottak részére a betegségük miatti keresőképtelenség, vagy kórházi ápolásuk idejére megállapított és folyósított bruttó táppénzösszeg egyharmad részének megfelelő összegben kötelesek a hozzájárulást megfizetni.
A fizetési kötleezettség nem vonatkozik a biztosítás megszűnését követően kifizetett és a méltányossági alapon megállapított táppénzre, baleseti táppénzre, a gyermekápolási táppénzre és a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság hiányában folyósított táppénzre, valamint a közegészségügyi, járványügyi, állateégszségügyi zárlat címén megállapított táppénzre.
A tb kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató az általa kifizetett ellátások terhére számolja el a táppénz-hozzájárulás összegét.
A tb kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás összegét a biztosított táppénzének megállapítására illetékes MEP, valamint a Vasutas Tb Igazgatóság határozattal állapítja meg.