A határozat alakja és tartalma

A közigazgatási szerv mind az ügy érdemében, mind az eljárás során eldöntendő kérdésekben határozatot hoz.
A határozatnak tartalmaznia kell:

  • a bevezető részben az eljáró közigazgatási szerv megnevezését, az ügyfél nevét és lakóhelyét, az ügy számát, tárgyának és ügyintézőjének megjelölését
  • a rendelkező részben a közigazgatási szerv döntését, továbbá a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről való tájékoztatást
  • az indoklásban a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, az eljárt szakhatóságok megnevezését és azokat a jogszabályokat, amelyek alapján a közigazgatási szerv a határozatot hozta
  • a határozat hozatalának helyét és idejét, a határozat aláírójának nevét, hivatali beosztását és a közigazgatási szerv bélyegzőlenyomatát.

Ellenérdekű ügyfél hiányában a kérelemnek helyt adó első fokú határozat, továbbá az egyezséget tartalmazó vagy jóváhagyó határozat indoklása és a kérelemnek helyt adó első fokú határozatban a jogorvoslatról való tájékoztatás is mellőzhető.
Ha a határozat kötelezést tartalmaz, a teljesítésre határidőt, vagy határnapot kell megállapítani. A határozatban részletekben történő teljesítést is meg lehet állapítani.