Önálló tevékenységből származó jövedelem

 • vállalkozói (egyéni) kivét
 • mezőgazdasági őstermelő jövedelme (ha a bevétel nagyobb 600 eFt-nál)
 • bérbeadás bevétele
 • megbízásos jogviszonyból származójövedelem
 • szellemi tevékenység bevételei (művészi, újítás, találmány)
 • választott könyvvizsgálói tevékenység bevétele
 • szabad foglalkozású orvosok bevétele

Nem önálló tevékenységből származó jövedelem

 • munkaviszonyból származó jövedelem
 • Országgyűlési és önkormányzati képviselők díja
 • választott tisztségviselők díjai
 • segítő családtag jövedelme
 • nem kell figyelembe venni:
  • üzemanyag fogyasztás a norma mértékéig
  • érdek-képviseleti tagdíj
  • természetbeni juttatás
  • külszolgálat címén kapott összeg 30%-a

Egyéb tevékenységből származó jövedelem

 • az adóterhet nem viselő járandóság
 • külföldi kiküldetés címén származó bevétel (30%-a levonható)
 • vásárolt követelésből származó jövedelem

Összevontan adózó jövedelem adójának megállapítása

1. az adóalap meghatározása: bruttó bér × 1,27
2. a számított adó megállapítása (sávosan, progresszív adózással)
sávok:

0 - 5.000.000 17%
5.000.000 fölött 32%

3. a csökkentőtételek és az adókedvezmények levonása a számított adóból
4. elszámolandó adó megállapítása

számított adó
- csökkentő tételek és adókedvezmények
Éves adókötelezettség
- adóelőleg
Elszámolandó adó (ha pozitív - befizetési kötelezettség, ha negatív - visszaigényelhető)

Csökkentőtételek
Adókedvezmények