Özvegyi nyugdíj az elhunyt nyugdíjas, illetve a nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy házastársának, meghatározott feltételek mellett élettársának, valamint elvált házastársának járó nyugellátás.
A házastársa előírt feltételek esetén özvegyi nyugdíjra jogosult az is, aki élettársával ennek haláláig
 • egy év óta megszakítás nélkül együtt élet és gyermekük született, vagy
 • megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt.

Élettársa után nem jogosult özvegyi nyugdíjra az, aki az együttélési időszak, vagy ennek egy része alatt özvegyi nyugdíjban vagy baleseti özvegyi nyugdíjban részesült.
Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg.

Özvegyi nyugdíjként a jogosultat ideiglenes özvegyi nyugdíj és özvegyi nyugdíj illeti meg.

Ideiglenes özvegyi nyugdíj:

 • a házastárs halálától legalább egy évig
 • az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig
 • fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki házastársa halálakor

 • a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy
 • rokkant, vagy
 • házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.

Az, akinek házastársa a házasság megkötésekor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkort már betöltötte, özvegyi nyugdíjra csak abban az esetben jogosult, ha a házasságból gyermek származott, vagy a házastársak a házasság megkötésétől 5 éven át megszakítás nélkül együtt éltek.

Az elvált, továbbá a házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személynek ideiglenes özvegyi nyugdíj csak akkor jár, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg. Özvegyi nyugdíj is csak abban az esetben jár, ha

 • az özvegyi nyugdíjra jogosultság feltételeinek valamelyike a különéléstől számított 10 éven belül bekövetkezett és
 • az igénylő házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy
 • részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.

Ha az elvált személy a házastársától már a házasság megszűnése előtt is külön élt, a tíz évet a tényleges különélés kezdő időpontjától kell számítani.