A statisztika a valóság tömör, számszerű jellemzése. Feladata és célja,hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról és változásairól az államhatalmi és közigazgatási szervek, valamint a társadalom szervezetei, tagjai számára.
Az egészségbiztosítási kifizetőhelyeken kötelezően készítendő, illetve vezetendő statisztikai jelentések az alábbiak:
 • Egészségbiztosítási statisztikai jelentés
  A tárgyhót követő hó 11. napja.
 • Egészségbiztosítási statisztikai idősoros tábla
  Az idősoros tábla a tárgyhónapi statisztikai adatok összefoglaló nyilvántartására és az adatok elemzésére, ellenőrzésére szolgál.
 • Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybe vevőkről
  A július havi adatok alapján a tárgyév augusztus 10-ig kell elkészíteni.
A családtámogatási kifizetőhelyeken kötelezően készítendő, illetve vezetendő statisztikai jelentés:
 • A nevelési ellátásban részesülők gyermekszám szerinti részletezése
  A július havi adatok alapján a tárgyév augusztus 15-ig kell elkészíteni.

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

A jelentést a kifizetőhelynek havonta két példányban kell elkészítenie. Az eredeti példányt a területileg illetékes egészségbiztosítási pénztárhoz kell beküldeni, a másodpéldány az adatszolgáltatónál marad, amely két évig köteles azt megőrizni.
A társas vállalkozásoknak és az egyéni vállalkozások kifizetőhelyeinek két jelentést kell készíteniük. Egyet a munkaviszonyban állókról, melyen szerepeltetni kell a segítő családtagokra vonatkozó adatokat. A másik jelentésen a tagsági jogviszonyban, illetve egyéni vállalkozóként biztostási jogviszonyban állók adatait (a kiegészítő tevékenységet folytatók adatait is) kell szerepeltetni.
A statisztikai jelentés beküldési határideje a tárgyhót követő hó 11. napja.