A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezetője jár el
  • a nyugellátásokkal kapcsolatban, továbbá
  • a jogalap nélkül felvett nyugellátás visszafizetésére, illetőleg megtérítésére kötelezett és a nyugdíjbiztosítási ügyviteli feladatot ellátó szerv között, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a biztosítási kötelezettség tárgyában hozott határozatával kapcsolatban felmerült vitás ügyekben.

A méltányossági jogkörben a kivételes nyugellátás megállapítása, a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése, valamint a tartozás mérséklése, elengedése, vagy a fizetési könnyítés engedélyezése tárgyában hozott intézkedéssel, illetőleg határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv elsőfokú határozata ellen a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezés nyújtható be az elsőfokú határozatot hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez. A fellebbezést az igazgatási szerv vezetője másodfokú határozattal bírálja el.
A másodfokú érdemi határozat ellen az, akinek jogosultságát vagy kötelezettségét a határozat érinti – a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül – keresettel fordulhat az elsőfokú határozatot hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv székhelye szerint illetékes bírósághoz.
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a nyugellátásra jogosultság megállapítására vagy megszüntetésére vonatkozó elsőfokú határozata végrehajtható közigazgatási határozat. Ha nincs kizáró ok, a megállapított nyugellátást, baleseti nyugellátást annak ellenére folyósítani kell, hogy az ellátást megállapító határozat ellen az érdekelt fellebbezett, vagy keresettel bírósághoz fordult.

A megtérítésre kötelezett az ellene kibocsátott fizetési meghagyás ellen a kézbesítést követő 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A fizetési meghagyás ellen határidőben benyújtott keresetnek a vitatott összeg erejéig halasztó hatálya van.