A gyermek szülőjének vér szerinti, örökbefogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa, azaz a nagyszülő jogosult a gyes-re, ha a gyermek
  • az első életévét betöltötte, továbbá
  • gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint
  • szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyesről lemondanak, és egyetértenek a gyesnek a nagyszülő részéről történő igénylésével.
A nagyszülő részére a gyesre való jogosultság a szükséges feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha
  • ő maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és
  • a szülő esetében is fennállnak – ide nem értve a keresőtevékenység folytatásából adódó kizáró körülményt – a jogosultsági feltételek.

A nagyszülő gyesre való jogosultságát meg kell szüntetni, ha olyan kizáró körülmény áll be, amely a szülő az ellátásnak saját maga általi igénybevétele esetén a gyesre való jogosultságának elvesztését vonná maga után.
Nem érinti a nagyszülő gyesre jogosultságát, ha a szülő a gyermek után gyermekápolási táppénzt vesz igénybe.

Nevelőszülő: az a személy, aki nevelőszülői jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a gyámhivatal jogerős határozatával nála elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

Hivatásos nevelőszülő: az a személy, aki speciális foglalkoztatási jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a gyámhivatal jogerős határozatával nála elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.