{autotoc}

Áfa levonás feltételei

Személyi feltételek

 • legyen adóalany
 • vezessen könyvelést
 • az eredmény megállapítása bevétel - ráfordítással történik

Tárgyi feltételek

 • rendelkezzen számlával, egyszerűsített számlával, számlát helyettesítő okmánnyal, vagy vámhatározattal

Le nem vonható áfa

 • üzemanyag-használat személygépkocsihoz,
 • személygépkocsi beszerzése,
 • élelmiszerek és italok beszerzése,
 • parkolás igénybevétele,
 • stb

Áfa levonása

Ha egy vállalkozás árut, a termeléshez vagy forgalmazáshoz szükséges anyagokat eszközöket vásárol, vagy ha szolgáltatást vesz igénybe, neki is meg kell fizetnie szállítójának a beszerzett termék, igénybevett szolgáltatás árába beépített áfát, ezt előzetesen felszámított áfának nevezzük. Az előzetesen felszámított áfát a vállalkozás a költségvetéséből visszaigényelheti, illetve a fizetendő áfából levonhatja.

Mint tudjuk, a vállalkozások nemcsak a belföldi beszerzésű termékek után fizetik meg az áfát, hanem az import után, csak ez esetben a NAV részére. A belföldi beszerzéshez hasonlóan import esetén is lehetőség van arra, hogy a vállalkozás a megfizetett áfát a fizetendő adójából levonhassa, illetve visszaigényelhesse.

A beszerzéskor felmerülő áfa tehát a vállalkozások számára nem jelent költséget.

Az adólevonási jog csak abban az esetben gyakorolható, ha a vállalkozás rendelkezik az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentummal: a vállalkozás nevére szóló számlával, import esetén a NAV áfát közlő határozatával.

Áfa levonási jog keletkezésének időpontja

Az adólevonási jog - a fizetéshez hasonlóan - azon a napon keletkezik, mely a kibocsátott számlában teljesítési időpontként van feltüntetve.

Ha tehát egy vállalkozás árut vásárol január 20-án, és az ellenértéket majd csak később, például február 11-én egyenlíti ki, akkor is levonhatja a számlában előzetesen felszámított áfát az általa fizetendő áfából már januárban. Importálás esetén a vámhatóságnak megfizetett áfa a megfizetését követő naptól vonható le előzetesen felszámított adóként. Ha egy importáló cég tárgyhónap 15-én megfizeti az import áfát, akkor adott hónap 16-ától keletkezik levonási jogosultsága, tehát ugyanabban a hónapban amikor megfizette.

Áfa visszaigénylés

Az áfa általában visszaigényelhető, ha a beszerzett termék vagy szolgáltatás továbbértékesítésre kerül, vagy olyan tevékenységhez használják fel.

Az áfa nem igényelhető vissza, ha adómentes tevékenységhez vagy értékesítéshez használják fel a terméket, illetve ha a törvény nem engedélyezi a visszaigénylését.

Visszaigénylés feltételei

 • a visszaigénylő áfaalany legyen, ha valamiért mentes a fizetés alól, vissza sem igényelhet
 • az éves nettó árbevétel a 4.000.000 Ft-ot elérje vagy meghaladja (erre 4 éve van, ha ez alatt sem éri el, nem igényelhet vissza)