Az öregségi nyugdíj meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás. Mindkét feltételnek egyidejűleg kell fennállnia az öregségi nyugdíj megállapításakor.
Az 1997. évi LXXXI. Törvény külön rendelkezik
 • az 1997.12.31. követő és 2009.01.01. megelőző időpont között megállapításra kerülő öregségi nyugdíj, valamint
 • a 2008.12.31. követő időponttól megállapításra kerülő öregségi nygudíj jogosultsági feltételeiről.

Az 1997. december 31-ét követő és 2009. január 1-jét megelőző időpont között megállapításra kerülő öregségi nyugdíj

 • Tny. 7. § (1) Öregségi teljes nyugdíjra az 1997. december 31-ét követő és 2009. január 1-jét megelőző időponttól az jogosult, aki a hatvankettedik életévét (a továbbiakban: öregségi nyugdíjkorhatár) betölti, és legalább húsz év szolgálati időt szerez.
 • (2) Öregségi teljes nyugdíjra jogosult az a nő és az a férfi is, aki 1991. január 1-je előtt az ötvenötödik, illetve a hatvanadik életévét betöltötte, és eddig az időpontig tíz év szolgálati időt szerzett.
 • (3) Öregségi résznyugdíjra jogosult az a nő, illetve az a férfi, aki húsz évnél kevesebb szolgálati időt szerzett, azonban
  • a) az ötvenötödik, illetve a hatvanadik életévét 1990. december 31-ét követően és 1993. július 1-jét megelőzően töltötte be, és eddig az időpontig legalább tízévi szolgálati időt szerzett, valamint az, aki
  • b) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 1993. június 30-át követően és 2009. január 1-jét megelőzően eléri (elérte) és eddig az időpontig legalább tizenöt év szolgálati időt szerez (szerzett).
 • (4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a nő öregségi nyugdíjkorhatára, amennyiben
  • a) 1940. január 1-je előtt született, az 55.,
  • b) 1940-ben született, az 56.,
  • c) 1941-ben született, az 57.,
  • d) 1942-ben született, az 57.,
  • e) 1943-ban született, az 58.,
  • f) 1944-ben született, az 59.,
  • g) 1945-ben született, a 60.,
  • h) 1946-ban született, a 61.
  betöltött életév.
 • (5) A (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a férfi öregségi nyugdíj korhatára, amennyiben
  • a) 1938. január 1-je előtt született, a 60.,
  • b) 1938-ban született, a 61.
  betöltött életév.

A 2008. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj esetében

 • Tny. 18. § (1) Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra a hatvankettedik életéve betöltésétől az jogosult, aki legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik.
 • (2) Az (1) bekezdésben meghatározott korhatárnál legfeljebb 3 évvel alacsonyabb életkorban előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, aki legalább 40 év szolgálati időt szerzett.
 • (3) Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, akinek a (2) bekezdésben előírt szolgálati időből legfeljebb 3 év hiányzik és az 59. életévét betöltötte.
 • (4) A csökkentés mértéke a társadalombiztosítási nyugdíj megállapításának időpontjától a hatvankettedik életév betöltéséig terjedő időszak minden 30 napjára
  • a) 1-365 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében havi 0,1 százalék,
  • b) 366-730 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében havi 0,2 százalék,
  • c) 731-1095 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében havi 0,3 százalék.
 • (5) Az öregségi nyugdíjra jogosultság megnyílására a 14. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • (6) Ha a biztosított az előrehozott öregségi nyugdíjra 2009. január 1-je előtt jogot szerzett, arra a 9-11. §-ok rendelkezései szerint az igényérvényesítés időpontjától függetlenül jogosult.

Tny. 19. § Aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá egészségre különösen ártalmas munkát végzett, korkedvezményre a 8. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával jogosult. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság meghatározásánál a 11. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

Az öregségi nyugdíj mértéke és legkisebb összege

Ha az átmeneti járadékban vagy rendszeres szociális járadékban részesülő személy öregségi nyugdíjra válik jogosulttá, az öregségi teljes vagy résznyugdíjának havi összege nem lehet kevesebb annál az összegnél, mint amely az öregségi teljes vagy résznyugdíj megállapítása kezdő időpontjának hónapjában átmeneti járadék, illetve rendszeres szociális járadék címén megillette, vagy megillette volna. A 2003. december 31-ét követő és 2005. január 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 23.200.-Ft.