A késedelem, mulasztás következményei

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény rendelkezéseit a Tbj-ben, a Tny-ben és az Ebtv-ben, valamint az Mpt-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a

  • járulékok (tagdíj) megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a kötelezettség keletkezésének bejelentésével, a bejelentett adatok változásával, az ellenőrzéssel, a feltárt jogsértések jogkövetkezményeivel kapcsolatban
  • a járulékkötelezettség (tagdíj-kötelezettség) teljesítésével kapcsolatos hatósági eljárásra, a tartozások behajtására és végrehajtására, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával és késedelmével, a járulékfizetési kötelezettség, a bejelentési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban,
  • a Tny., az Ebtv. És az Mpt. Szerinti megtérítési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén az e jogcímen fennálló tartozások, valamint a korengedményes nyugdíjtartozások kezelésére, behajtására, a behajthatatlan tartozások törlésére, továbbá a fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezésére.

Az önellenőrzés

Az önellenőrzési jog az önadózás elvéből következik. Ha ugyanis az adózónak saját magának kell kiszámítania és bevallania az adóját, valamint a támogatási jogosultságát, akkor nem zárható el attól a lehetőségtől, hogy az adóbevallásban elkövetett tévedését utóbb módosítsa.
Az önellenőrzés gyakorlatilag a bevallott adó (járulék), illetve a költségvetési támogatás összegének elévülési időn belüli helyesbítése.
Az önellenőrzés minden esetben a már benyújtott adóbevalláshoz kapcsolódhat. Nincs tehát helye önellenőrzésnek abban az esetben, ha az adózó ugyan helytelen összegben állapította meg valamely hónapban a kötelezettségét, de azzal kapcsolatosan még nem kellett bevallást benyújtania. A tévedést természetesen korrigálnia kell, oly módon, hogy a bevallásban már a helyes összegben megállapított kötelezettséget kell szerepeltetnie.
Az ellenőrzés, jellemzően az arról szóló kiértesítő levél átvételével, illetve a megbízólevél adózó részére történő bemutatásával kezdődik meg. Ettől az időponttól az ellenőrzéssel érintett időszak és a vizsgálat alá vont adó- és támogatásnem vonatkozásában az adózó nem helyesbítheti adóbevallását az önellenőrzés szabályai szerint. A folyamatban lévő önellenőrzés azonban annak szabályai szerint befejezhető, még abban az esetben is, ha az adóhatósági vizsgálat ugyanarra a területre irányul.