Etikus magatartás és felelősség a tulajdonosokkal, a részvényesekkel szemben:

 • A bizalmas információk megőrzése
 • Az összeférhetetlenség kizárása
 • A különböző érdekeltségű tulajdonosi és befektetői csoportok egymás elleni kijátszásának kizárása
 • Más cégek érdeksértő érdekképviseleteinek kizárása
 • Az erőforrások optimális hasznosítása a profittermelés érdekében

Morális felelősség a céggel szemben:

 • A menedzsment és az alkalmazottak lojalitása
 • Az ismeretek szinten tartása, megújítása, és magas színvonalú, kreatív hasznosítása
 • Lelkiismeretes, felelősségteljes munkavégzés
 • Kreatív munkalégkör megteremtése
 • A cégkultúra, és a vállalkozási kultúra megteremtése és továbbfejlesztése
 • Innovációs hatások befogadása
 • Kutatás-fejlesztés, a k+f eredmények adaptálása
 • Fejlődőképesség biztosítása
 • Stabilitás és kockázatminimalizálás
 • A hatékonyságnövelés feltételeinek megteremtése

A munkavállalókkal szembeni etikai felelősség:

 • A partneri viszonyt kifejező tisztességes munkaszerződések
 • Stabilitás, a foglalkoztatás biztosítása
 • A kedvező munkahelyi légkör megteremtése
 • A diszkrimináció kizárása
 • A szakértelemnek megfelelő munka végeztetése
 • A végzett munka eredményessége alapján való megbecsülés és elismerés
 • Találmány hasznosításának elősegítése
 • Korrekt méltányos jövedelem biztosítása
 • Képviseleti jog biztosítása
 • A munkarenddel kapcsolatos kérdések
 • Egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosítása, a kockázatok lehető legnagyobb mértékű kizárása
 • A tisztességes fegyelmi eljáráshoz való jog
 • A lelkiismeret szabadsága, az egyén erkölcsi meggyőződésének érvényre juttatása, a vélemény nyilvánítás szabadsága
 • A személyiség tisztelete és védelme
 • A magánélethez való jog biztosítása