Általános elvek és követelmények:

 • Az íratlan társadalmi normák megtartása
 • Magas szakmai ismeretek, a feladatkörök szakszerű ellátása, a hozzá nem értés, a szakszerűtlenség kizárása
 • Az akciók, a helyzetek tárgyilagos megítélése a valóságos információk alapján
 • Ellenőrzés, önellenőrzés, pártatlan megítélés
 • Korrekt, manipulálatlan információkezelés és tájékoztatás
 • Igazságos, a közösséget nem sértő döntések meghozatala
 • A jog szerint való eljárás

Az érvényesítés főbb területei

 • Tulajdonosokkal szemben
 • Céggel szemben
 • Munkavállalókkal szemben
 • Fogyasztókkal szemben
 • Üzleti partnerekkel szemben
 • Állammal szemben
 • Társadalommal szemben viselt felelősség