A vállalati felelősségvállalásnak három minőségi szintje van.

 1. Az agresszív magatartás szintje
  • A vállalkozás céljaiban és döntéseiben figyelmen kívül hagyja mindazokat a szempontokat, amelyek többletkiadást okozhatnak
  • Közömbös és nem törődik a társadalmi környezettel
  • Kritika vagy támadás esetén a hibákat letagadja, szelídíti, a negatívumokat elhall-gatja, a nem negatívumokat felerősíti, a negatívumokat pozitívumként állítja be
  • Másokat hibáztat, személyeskedik, bűnbakot keres
  • A mindenkori gazdaságpolitikát hibáztatja
  • Mindent megtesz a negatív információk kikerülésének megakadályozásáért
 2. A felelősségteljes magatartás szintje
  • Vállalja a felelősséget
  • Elismeri a hibákat
  • Feltárja a gondot okozó területeket
  • Meghatározza a problémák keletkezésének okát és a kijavításának módját
 3. Az érzékenység szintje
  • Aktivitás és nyitottság jellemzi
  • A technológiai alternatívák között ökológiai szűrővel dönt
  • Ökológiai hatáselemzéseket folytat
  • Kész bemutatni tevékenységét, nyitott
  • Vállalja tevékenységei nyilvános megítélését
  • Rendszeresen feldolgozza és értékeli a környezetből származó formális és infor-mális jelzéseket
  • Döntéseinél figyelembe veszi a környezet véleményét
  • A társadalom rendelkezésére bocsátja ökológiai információit
  • Konfliktus és konfrontáció