A felelős termelői fogyasztás koncepciója

 • alternatív, a környezetet nem vagy kevésbé szennyező energiahordozók felhaszná-lása
 • a környezetet nem vagy kevésbé szennyező energiatermelő technológiák  alkalma-zása
 • a termelés és szolgáltatás energiaigényességének csökkentése
 • mérsékelt energiaigényű termékek és szolgáltatások kidolgozása
 • energiatakarékos szállítási, raktározási módszerek alkalmazása
 • a kimerülő energiaforrások takarékos felhasználása
 • a hulladékképződés minimalizálása
 • az újra felhasználható anyagok arányának növelése
 • a természetet nem terhelő, lebomló anyagok használata
 • környezetkímélő segédanyagok felhasználása
 • a technológiai folyamat végén visszamaradó káros anyagok szakszerű begyűjtése

A felelős felhasználói fogyasztás koncepciója:

 • A környezetet nem károsító technológiák telepítése
 • A szállítási, tárolási szabályok betartása
 • A hulladékok szelektált szakszerű begyűjtése
 • Helyettesítő anyagok és technológiák használata

A menedzsment által leggyakrabban elkövetett hibák:

 • Alul- vagy túlértékelik a környezetvédelmi piac lehetőségeit
 • Túlértékelik vagy bagatellizálják a jogszabályok által támasztott korlátokat