1. A politika és az erkölcs szoros kapcsolatban van

 • Létezik politikai erkölcs
 • Az alapján megállapítható a felelősség
 • A felelősség alól nincs felmentés

2. A politikai szféra idegen az erkölcstől

 • Aki erkölcsös, az megbukik
 • A politikában minden megengedhető
 • A politikát a hatalom oldaláról kell megítélni

Főbb nézetek:

 • Arisztotelész: erkölcsös az, ami a köznek jó. A hatalom veszélyes, ha nem társul jogállamisággal
 • Szofisták: lehetetlen a politikától erkölcsöt követelni, a hatalomszerzést személyes érdekek vezérlik
 • Sztoikusok: a zsarnoktól csak akkor lehet szabad az ember, ha lemond a földi javáról
 • Kereszténység (Szt. Ágoston): ha az állam nem igazságos, akkor csak egy rablóbanda. Kell az alattvalókról való gondoskodás kötelezettsége
 • Reneszánsz: erkölcsös politika, emberjogi mozgalmak
 • Felvilágosodás: a nép érdekében tevékenykedő felvilágosult uralkodó
 • Jakobinusok: a morál diktatúrája, népi önbíráskodás
 • XX. század: teljesen morális hatalom létezik, maximum lényegében morális, eszközeiben nem