Áfa fizetési kötelezettség keletkezése

Termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál

 • számla esetén a feltüntetett teljesítés napján
 • egyszerűsített számlánál
 • saját beruházásnál az üzembe helyezés időpontján
 • ajándékozás esetén a szerződés dátumának napján
 • előlegfizetéskor, az előleg átvétele, illetve jóváírása napján
 • halasztásra jogosultság esetén a teljesítés napja + 30 napon belül (halasztásra jogosult: egyszeres könyvvitelt vezető)

Termékimport esetén

 • vámkezeléskor
 • árunyilatkozat elfogadásakor

Értékesítéskor felszámított áfa

Áfa fizetési kötelezettség keletkezése

Az áfáról szóló törvény alapján az értékesítésre kerülő termékeik, illetve szolgáltatásaik után áfát kell fizetniük mindazon gazdálkodóknak, akik rendszeres, üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, és áruikat saját nevükben értékesítik. 
Az áfa beépítése a termék, illetve szolgáltatás árába a következőképpen történik:

 • a forgalmazó kialakítja az áfa nélküli eladási árat a ráfordítások, a kereslet-kínálati viszonyok és az árpolitikai elképzelései alapján
 • az így kialakított nettó eladási árhoz hozzáadja a törvényben meghatározott kulcs alapján kiszámított áfát, s ezen a bruttó eladási áron értékesíti vevőinek a terméket, illetve szolgáltatást.
A törvény előírja, hogy a termékértékesítésen és szolgáltatásnyújtáson kívül a külföldről importált termékek után is áfát kell fizetni. E sajátos szabályozással közelít egymáshoz a belföldről vásárolt és az importált termékek árszerkezete. Ha egy vállalkozás belföldről szerez be valamely árut, szállítójának az áfával növelt árat kell megfizetnie. A külföldi partner értékesítéskor nem számít fel áfát, rá a magyar jogszabályok nem vonatkoznak. A beszerzéskor megfizetendő áfát az importáló cég a szállító partnernek  való megfizetés helyett a NAV részére fizeti be.

Áfa fizetési kötelezettség keletkezésének időpontja

A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás után az adófizetési kötelezettség azon a napon keletkezik, mely az értékesítésről kiállított számlában a teljesítés időpontjaként van feltüntetve. Készpénz nélküli fizetési módok alkalmazásakor tehát az áfafizetési kötelezettség előbb keletkezik, mint ahogyan az ellenértéket a vevő kiegyenlítette.

Az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások jelenleg 90 napos áfa-fizetési halasztást kapnak. Így lehetővé válik, hogy vevőjük az értékesítés ellenértékét már ki is egyenlítette, mivel ezen időszakon belül többnyire megtörténik a számlák pénzügyi rendezése. Ez jelentős könnyítést jelent a kisebb méretű, kevésbé tőkeerős vállalkozások számára, mivel így többnyire nem keletkezik adófizetési kötelezettség olyan értékesítés után, melynek áfatartalma náluk pénzügyileg még nem realizálódott. 90 nap elteltével viszont az áfát akkor is meg kell fizetniük, ha üzleti partnerük nem egyenlítette ki a számlát.

A termékimport után az áfafizetési kötelezettség többnyire a vámkezelés időpontjában keletkezik. Az import után fizetendő áfa sajátossága, hogy ezt nem a vállalkozásnak magának kell bevallani, hanem a NAV veti ki és neki kell befizetni.

Áfa pénzügyi rendezése és bevallása

A vállalkozásoknak az áfát negyedévente vagy havonta kell megállapítaniuk és bevallaniuk ezer Ft-ra kerekítve. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknél a tárgyévet megelőző évben a nettó fizetendő áfa az 1.000.000 Ft-ot nem érte kel, negyedévente kell bevallani és megfizetni az áfát. A többi vállalkozás havonta fizeti és vallja be az áfát. A bavallást a területileg illetékes adóhivatalhoz kell benyújtani a tárgyhónapot vagy negyedévet követő hónap 20-áig. Kivétel ez alól az import után fizetendő áfa, melyet a NAV állapít meg és vet ki.

A bevallással egyidejűleg az áfát pénzügyileg is rendezni kell. Ha a vállalkozás által a vevői felé felszámított adó összege nagyobb, mint az előzetesen felszámított adó, a különbözetet az adóhatóságnak be kell fizetni. Ez az összeg az állami költségvetés bevételeit gyarapítja.

Ha a vevők felé felszámított adó összege kisebb, mint az előzetesen felszámított adó, a különbözetet - a törvényben meghatározott feltételek teljesülése estén - a gazdálkodó szervezet visszaigényelhei.

Áfa bevallás gyakorisága és határideje

Éves áfa bevallás készíthető, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó éves adó összege nem érte el a 250.000 Ft-ot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal.

 • negyedéves
 • havi
Az adó megfizetésével, illetve a támogatás igénybevételével nem pótolható az adóbevallás.