I. Az elkülönített alapok adói:

1. az elkülönített állami pénzalap általános jellemzői:

 • állam által kijelölt fontosabb feladatok megvalósítását finanszírozzák
 • bevételei: az alapokhoz hozzárendelt adójellegű befizetések, hozzájárulások, járulékok, önkéntes befizetések
 • ezeket csak az alap címzett céljainak megvalsítása érdekében használhatja fel:
  1. munkaerőpiaci alap
  2. útalap
  3. központi környezetvédelmi alap
  4. vízügyi alap
  5. nemzeti kulturális alap
  6. (Médiatv) Műsorszolgáltatási Alap -új intézmény, akönyvben még nincs benne

2. Az alapok adói:

 • a) munkadói járulék:
  • a munkaadó a munkavállakó részére a tb. járulék fizetési kötelezettség alá eső kifizetés 4,2%-át köteles fizetni a társasági adóalany gazdálkodó szervezet 4,5%-ot
 • b) munkavállaló járulék:
  • a munkavállaló a munkáltatótól kapott bruttó munkabére 1,5%-át köteles fizetni
  • mentes az öregségi, rokkantásgi, vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő    
 • c) szakképzési hozzájárulás:
  • célja: állam által elismert szakképzés támogatása
  • hozzájárulásra kötelezett társasági adóalany és az egyéni vállalkozó (ha alkalmazottat foglalkoztat)
  • hozzájárulás alapja a bérköltség
  • mértéke: 1.5%
  • fizetés módja: pénzben vagy a gyakorlati képzés megszrvezése önadózással
  • mentes a fizetés alól: szakképző iskolát létesítő, fenntartó - egyébként - hozzájárulásra kötelezett
  • önadózással teljesítik, többlet visszaigényelhető az alapból    
 • d) rehabilitácós hozzájárulás:
  • célja a megváltozott munkavégézi képességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése
  • kötelezett: a társasági adóalanyok többsége, szociális foglalkoztató, ha az ilyen személyek száma nem éri el a tárgyévi átlagos 5%-ot (ez a kötelező foglalkoztatási szint)
  • mértéke: a foglalkoztatandó létszám és a ténylegesen foglalkoztatottak létszámának különbsége → 8000 forint    
 • e) környezetvédelmi termék járulék (öko-adók):
  • célja a környezetet terhelő vagy veszélyeztető termékek által okozott károk csökkentése vagy megelőzése,  ezekhez szükséges pénzügyi források előteremtése
  • valamint: a természeti erőforrásokkal való takarékosságra való ösztönzés
  • általános rendező elv: a környezetszennyező fizesse meg a szennyezés költségeit
  • kötelezett:
   1. a belföldi előállítású termék első belföldi forgalmazója
   2. a belföldi előállítású termék saját célú felhasnzálója
   3. termékdíj köteles termék importálója
  • termékdíj köteles termék: az üzemanyag, a gumiabroncs, a hűtőberendezés, a csomagoló eszköz, és az akkumulátor
  • mértéke: eltérő pl.: a gumiabroncs esetében 30 forint/Kg, akumulátor 38 forint/Kg
  • kedvezmény csak a díj felét kell megfizetni: környezetbarát védjegy esetén
  • kötelezettség keletkezése: az első teljesítési értékesítéskor kiállított számlán kiállított teljesítés napján, vagy saját célú felhasználás esetén a költségként való elszámolás napján    
 • f) bányajáradék:
  • adójellegű és nem adójellegű kötelezettségek határát képzi, inkább koncessziós díj, mint költségvetési bevétel
  • bányavállalkozó áltla kitermelt és tulajdonába került ásványi nyersanyag és kinyert geotermikus energia után kell fizetni
  • alapja: az ásványi nyeresanyag keltkező értéke
  • mértéke: eltérő pl.: kőolaj, földgáz esetében 12%, geotermikus energia esetén: 2%
  • koncessziós szerződés alapján gyakorolt bányászati tevékenységnél a miniszter (gondolom IKIM) egyedileg állapítja meg a járadék mértékét
  • kedvezmények: nem kell járadékot fizetni a növelt hatékonyságú művelési eljárások alkalmazásával kitermelt kőolaj után, valamint közérdekből a bányajáradék mértéke csökkenthető (ez a kedvezményes elbánás jó példa az állam adópolitikai döntéseinek, amelyeknek mindig gazdaságpolitikai összefüggésük is van)    
 • g) kulturális járulék:
  • a köznyelv régen giccsadónak nevezte, mert a kultúrális szempontból kevésbé értékes alkotás után kellett fizetni pl: szexlap
  • ez '93 óta megfordult: a kulturális szempontból értékes alkotások után kell fizetni
  • kötelezett: termékszolgáltatás jellegétől függően kiadó, gyártó, kivitelező, importáló
  • mértéke: eltérő, 0,5-20% (ÁFA nélüli árbevételen alapul a számítás)
  • mentesek: a művészeti zsűrik által minősített képzőművészeti alkotások, eredeti szerző által szerzői jog védelme alatt álló alkotások, szolgáltatások, előadó művészi tevékenységek és a "0"-ÁFA kulcsos termékek    
 • h) útalap hozzájárulás:
  • belföldi termelő, belföldi termeltető, importőr által előállított / előállíttatott, behozott üzemanyag után
  • mértéke: pl.: motorbenzin után literenként 15,40 forint (a fogyasztási adón felül)    
 • i) vízkészlet járulék:
  • vízhasználó, a vízjogi engedélyben lekötött, vagy engedély nélkül felhasznált vízmennyiség után vízhasználó vízjogi engedélyköteles tevékenységet folytat
  • engedélyköteles tevékenységek: vizimunka elvégzése, üzemeltetés, vízhasználat (üzemeltetési engedélí)
  • mértéke:
   • a) alapjárulék: 1,-Ft/m 3  
   • b) üzemi felhasználás: 3,-Ft/ m3
   • c) engedélyezett mérték 10%-nál nagyobb túllépése esetén 2,-Ft/m3
   • d) engedély nélküli vízhasználat esetén: 5,-Ft/m3    

III. Egyéb adójellegű fizetési kötelezettségek:

1. Agrárhozzájárulások:

 • egy része adó jellegű fizetési kötelezettség
 • pl.: erdőfenntarátsi járulék, földvédelmi járulék, vadvédelmi hozzájárulás
 • a hozzájárulások általában normatív feltétleken alapulnak
 • hiányzik a közvetlen ellenszolgáltatás eleme, ezért díjnak és illetéknek nem minősíthető, de nem  a fizetési kötelezettség alapozza meg a használat és hasznosítás lehetőségét
 • ezek - általában - nem szankció jellegűek, hanem valamely természeti erőforrás használatához kapcsolódnak
 • szankció jellegűek: erdőgazdálkodási bírság, vadgazdálkodási bírság(FM célelőirányzatok között szerepelnek)
 • adónak kell tekinteni a sertésállomány mentesítési hozzájárulást ( még jogalkotási tv előtti MÉM-PM rendelet '87-ből), amelyet a sertésfeldólgozó üzem fizet, az általa felvásárolt sertések után: 0,15-0,18,-Ft/kg

2. Turisztikai hozzájárulás:

 • céladó jellegű, Turisztikai célelőirányzatot gyarapítja
 • kötelezettek: a kereskedelmi szálláshelyet pl: camping, vendéglátó helyet üzemeltető, utazásszervezői tevékenységet folytató jogi vagy jogi személyiség nélküli gt-k, vagy egyéni válllakozók
 • mértéke: nettó árbevétel 1-2%-a (tevékenységtől függően)
 • adóelőleg fizetést is előír a tv. (tehát adózási szempontból adónak minősül a hozzájárulás)