I. Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. tv.):

 • vagyonadók közé sorolják, de funkciója és jelleg ezt nem indokolná
 • '91-ben  vezetik be a "súlyadó"t a személyautóknál
 • bevezetésének indokai:
  1. motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása
  2. önkormányzatok bevételeinek gyarapítása
  3. közúthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges források bővítése
 • 1995 óta: településenként differecniáltan állapítják meg

1. Adótárgyak csoportosítása:

    a) beföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjárművek
    b) belföldön közlekedő, külföldön nyílvántartott gépjárművek    

2. Belföldi gépjárművek adója:

 • önkormányzatok képvisekőtestülete, fővárosi közgyűlés állapítja meg, rendelettel
 • az adóévet megelőző december 15-ig kell kihirdetni (ennnek hiányában törvényi alsó adótételeket kell alkalmazni)
 • alsó adótétellel számított összeg 50%-a az önkormányzaté
 • magasabb mérték esetén a  különbözet teljes összege az önkormányzaté

Az adó alanya:

 1. az év első napján feltűntetett tulajdonos
 2. ha a forgalmi engedély az üzemeltetőt is tartalmazza, ő az adóalany
 3. év közben használatba vett, vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adó alanya az, akit a forgalmi engedélyben feltűntettek (adókötelezettség ilyenkor nem január 1-én kezdődik)
Az adókötelezettség keletkezése:
 1. forgalmi engedély kiadását, illetőleg
 2. a gépkocsi vagy a tulajdonos adómentességének megszűnését követő hónap első napja
 • ha év közben keletkezik, időarányos részt kell fizetni
 • az adókötelzettség megszűnik: annak a hónapnak az utolsó napján, amikor a gépkocsit a forgalomból kivonták, vagy a gépkocsi, vagy a tulajdonos adómentessége bekövetkezik
 • szünetelés: például jogellenesen kikerül a tulajdonából (a kötelezett az arányos részre végleg mentesül)

Alanyi adómentes:

 1. a költségvetési szerv *
 2. egyház
 3. társadalmi szervezet, alapítvány *
  * ha a megelőző évben adófizetési kötelezettsége nem keletkezett

Tárgyi adómentes: (többször kérdezték)

 1. a helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű
 2. 250 cm3-nél kisebb motorkerékpár
 3. mezőgazdasági vontató pl: traktor!!
 4. hikomat
 5. múzeális jármű

Az adó alapja:

 1. a saját tömeg (önsúly)
 2. tehergépkocis esetében a saját tömeg + a terhelhetőség (raksúly) → 50%-a, vagy minden megkezdett 100 kg után → min 400,- de max 800,-Ft

Adókedvezmény: !! nem keverendő a tárgyi adómentességgel!!

 1. (kizárólag) elektromos meghajtású *
 2. gáz meghajtású *
 3. katalizátoros *
  * az adó fele fizetendő
 4. ha az adóalany adóévben tehergépkocsival 100 km-nél hosszabb utat tett meg vasúton vagy belvizen 20-50% adókedvezmény illeti meg

2. Külföldi gépjárművek adója:

 • adó alanya: külföldi üzembentartó (akinek nevén a forgalmi engedély van; aki belföldön használja; 
 • VPOP jóváhagyó határozatával belföldön bejegyzett szállítmányozó átvállalhatja
 • adókötelezettség: személygépkocsi adómentes időszak (60 nap elteltével kezdődik) tehergépkocsi Mo-ba való belépés napjával
 • alóalap: személygépkocsik esetében a tartózkodási idő; tehergépkocsik esetében: saját tömeg + raksúly → a belföldön megtett út hosszával
 • adó mértéke: személygépkocsi esetében: minden megkezdett nap után 50 forint; tehergépkocsi esetében : minden megkezdett tonna után km-enként 3 forint
 • adóhivatal: VPOP, vámhivatalok aki az ország területéről kiléptet /mindig kiléptetésről van szó)     

II. Játékadó 1991. évi XXXIV. törvény:   

 • szerencsejátékokból származó jövedelmek egy részének közcélra fordítását célozza
 • speciális fogyasztást terhelő adó, mivel többnyire a nyereményalaphoz (ez az un: bruttó bázis) és nem a nyereséghez igazodik /kivéve: a pénznyerő automaták adóját/
 • játékadó melett SZJA is érvényesül a szerencsejátékra
 • míg az SZJA alanya: a szerncsejátékos
 • addig a játékadó alanya: szerencsejáték-szervező:
  1. sorsolásos játék szervezője
  2. pénznyerő automaták üzemeltetője
  3. játékkaszinó alapítója, működtetője
  4. lóversenyfogadó
  5. játékautomaták üzemeltetője
  6. ajándéksorsolást végző

Adó megállapítás módja: önadózás   

1. Sorsolásos játékok:

 • a) adóalap: nyereményalap (folyamatosan szervezett sorsolásnál havi nyereményalap)
 • sorsjegyek száma → fogyasztói ár
 • b) adó mértéke: 16%
 • c) mentesség
 • ha csak a sorsoláson jelenlevőknek árúsítják 1000-nél kevesebb darabot és 50000 forintnál kisebb a kibocsájtott sorsjegyek összértéke
 • ha a nyereményösszege a sorsjegyek 80%-át meghaladja
 • ajándéksorsolás

2. Bingójáték:

 • fizetendő adó: havi nyereményalap 7%-a

3. Totalizatőri rendszerű fogadások:

Rendszerű fogadások: téteket összeadják, majd - a játékrendben engedélyezett arányban és rendzerben - szétosztják a téteket

 • a) adó mértéke: a havi nyereményalap 15%-a
 • b) mentesség: az ilyen rendszerű lóversenyfogadás

4. Pénznyerő automata:

 • játékhelyenként havi 13-28 ezer forint minden megkezdett hónap után
 • a már megfizetett játékadót nem lehet sem más adókötelezettségbe betudni, sem pedig visszaigényelni
 • /kivéve: ha a pénznyerő autómata  megsemmisült, tartósan öüzemképtelenné vált, vagy üzemeltetése - a jogszabályi rend szerint - nem lehetséges/
 • ezen játékadóra nem lehet fizetési könnyítést (2 féle van) engedélyezni
 • engedélyt vissza kell vonni, ha az adóalany adóbevallási vagy fizetési kötelezettségét megszegte

5. Játékautomata:

 • éves adó gépenként 60 ezer forint
 • nyilvántartásba vételi kérelem benyújtása előtt be kell vallani és meg kell fizetni az első évi adóösszeget

6. Bukmékeri rendszerű fogadás:

Havi tiszta bevétel 60%-a

 • Amely: a befizetett tétek és kifizetett nyeremények különbsége
  Bukmékeri rendszer olyan fogadási forma, amelyben a fogadásszervező  -az esélyeket mérlegelve - a játékos részére pénzösszeget ajánl fel és nyerés esetén - a megállapított feltételek szerint - ki is fizeti

7. Játékkaszinó:

(+ az itt üzemeltetett játékautomata is)
játékadó: havi tiszta játékbevétel 40%-a

 • ehhez jön még a borravaló 20%-a + a felosztásra nem kerülő borravaló összege