Kommunális jellegű adó fajtái:

 1. magánszemélyek kommunális adója
 2. vállalkozók kommunális adója
 3. iparűzési adó    

1. Magánszemélyek kommunális adója:

Adó alanya:
 • mindaz, aki az építmény és telekadó alanya volt
 • mindazok, akik az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakást bérelnek    
Adókötelezettség keletkezésére és megszünésére:
 • egyrészt telek és építményadó szabályai vonatkoznak
 • másrészt a fenti bérleti jog esetén pedig a bérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszünési évének utolsó napján szűnik meg
 • kedvező, hogy ha az év első félévében már megszünik a bérleti jogviszony, akkor adót sem kell fizetni a második félévre
Adó mértéke:
 • adótárgyanként, illetve bérleti jogonként max: 12.000,-Ft/év
  (ez az a szabály például, amit az önkormányzat kedvezőbben is megállapíthat)

2. Vállalkozók kommunális adója:  

Adó alanya:
 • a Hatv általános adóalanyai közül (lásd 52.tétel)  a vállalkozók /függetlenül attól, hogy  magáánszemélyek kommunális adója terheli-e őket/
 • az adókötelezettséget az sem befolyásolja, hogy a vállalkozó telephelye vagy székhelye van-e az önk. illetékességi területén  
Adó alapja:
 • a vállalkozó által az önk illletékességi területén foglalkoztatottak korrigált általános statisztikai állományi létszáma
 • /ebbe beletartoznak a személyes közreműködésre kötelezettek és a segítő családtagok is/    
Adó mértéke:
 • a létszámra vetítve max: 2000,-Ft/fő
 • ha az adókötelezettség nem áll fenn egész évben, akkor csak időarányos részre kell adót számítani

3. Idegenforgalmi adó:

Adókötelezettség alanya (adóalany):
 • aki nem állandó lakosként min: 1 vendégéjszakát tölt az önk. illetékességi területén
 • ill. területen üdülésre, pihenésre alkalmas épület - nem lakás -tulajdonosa
 • épület rendeltetésszerű használatának kezdetére, valamint az adókötelezettség keletkezésére és megszünéséreaz építményadó szabályai érvényesk
 • épület átminősítése esetén az átminősítés évének végén megszünik ez az adókötelezettség, illetve kezdetét veszi pl: az építményadó adófizetési kötelezettsége   
Adómentessek:
 1. 18 év alatti és 70 év feletti magánszmények
 2. egészségügyi,- szociális intézményben ellátott magánszemélyek
 3. közép és felsőoktatási intézmény: tanulói, hallgatói, azzal munkaviszonyban állók, hhatóság vag bítóság intézkedése folytán, szakmunkásképzés, szakmai átképzés, szervezet szakismereti oktatás keretében, szolgálati kötelezettség során, vagy vállalkozási tevékenység végzése céljából az önk illetékességi területén tartózkodó magánszemélyek /tehát mindaz, akinek igazolt okból dolga van az ill. területen/
 4. az ill. területen lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, valamint mindezek hozzátartozója    
Adó alapja és mértéke:
 • a) megkezdett vendégéjszakák száma 300,-Ft/éjszaka
 • b) megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj a szállásdíj 4%-a
 • c) építmény hasznos alapterülete900,-Ft/ éjszaka

4. Helyi iparűzési adó:

Hatv: "Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység"
 • az adó modeljéül a német Gewerbesteuer szolgálhatott
 • elvi alapja, hogy akiknek tevékenysége növeli a helyi közkiadásokat, azok maguk is járuljanak hozzá a közterhekhez
 • bevételek szempontjából a legfontosabb helyi adó és elfogadtani is a léegkönnyebb
 • korábban az egyfázisú forgalmi adó jelleget mutattott az adó, de ez azóta megváltozott, ma a jövedelemadókhoz közelít inkább (!!de az adó alapja továbbra sem a nyereség!!)
 • nem befolyásolja az adókötelezettséget, hogy az adóköteles tevékenyéget a székhelyen, vagy a telephelye, esetleg részlegen végzik-e
 • adóköteles iparűzési tevékenységnek számít minden: amit vállalkozó, vállalkozói minőségben végez, jövedelem és nyereségszerzés céljából
Adókötelezettség keletkezése és megszűnése:
 • iparűzési tevékenység napján és ennek megszükésével az adókötelezettség is megszűnik
 • alkalmi jelleggel űzött tevékenység esetén: időtartamra számítják   
Adó alapja és mértéke:
 • termék, szolgáltatás nettó árbevétele csökkentve a beszerzési értékkel és az alvállalkozók díjaival
 • ha a vállalkouó tevékenységét több önk. illetékességi területén végzi és az adó alapokat nem tudja elkülöníteni, akkor meg kell osztania - a tv mellékletében meghatározottak szerint - (ez a Mo adótörvények sajátos esete, nemzetközileg példátlan, hogy az adózó választási joga a bevételeinek megosztására kiterjedhessen)
 • első két esetben max: adóalap 1,2%/év
 • alkalmi jelleggel űzött tevékenység esetén lehet napi általány ismax: 5000,-Ft/nap