I. A helyi adók rendszere:

 • a központi kiadások decentralizálásának tendenciája következménye volt - a 80-as években - a helyi adók bevezetése
 • a legtöbb fejlett országban (kivétel: Dánia)
 • helyi adóztatás mind a háztartási, mind az üzleti vagyonra kiterjed
 • a legtöbb országban a vagyonadó mellett helyi jövedelemadót is bevezettek, valamint néhány országban a munkáltatók által fizetett kereseti adót is
 • különbség a vagyonadók között:
  1. a tökeérték alapján
  2. vagyontárgy évi bére alapján számítják az adó alapját
 • a helyi adóztatás hatóköre más az egységes államokban és a födereatív államokban
 • legjobb helyi adótípusok azok, melyek nem igényelnek bonyolult adóigazgatási feladatokat, és amelyek stabilak (ezért a legjobbak a vagyon és kereseti adók)
 • Magyarországon a helyi adóztatás előzmények nélküli
 • bevezetése az önkormányzatok gazdasági önállósulásának eszköze (szuverén adóztatási jog, helyi adópolitika)
 • a helyi adók változtatása,- azaz az önkormányzati bevételek egyik forrása elég rugalmatlan, mert központi korlátokkal is körülbástyázták a helyi adómegállapítás jogát
 • helyi adók célja: Helyi adókról tv (továbbiakban Hatv)"a települési önkormányzatok alapvető feladata - a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása mellett - a helyi közszolgáltatások biztosítása."    
 • helyi adók előnye, hogy:
  1. az adott település vagyoni, demográfiai, fölrajzi jellegzetességeit figyelembe lehet venni
  2. az adók felhasználása jobban ellenőrizhető

II. Helyi adómegállapítás joga:

 • a települési önkormányzatok képviselőtestülete - rendelettel - illetékességi területén helyi adókat vezethet be
 • a fővárosban: a fővárosi közgyűlés vagy a kerületi képviselőtestület veti ki
 • Budapesten bevezethető adó: építmény-, telekadó; magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi és helyi iparűzési adó
 • kerületekben: építmény, telek adó; magánszemélyek kommunális adója
 • helyi adó az azt megállapító önkormányzat -kiyárólagos - bevételét képezi
 • kivéve: a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan illeti meg a helyi adóból származó bevétel

Kiterjed az önkormányzat adómegállapítási joga: (!!fontos!!)

 1. hogy a 3 (lentebb) típusú helyi adót bevezesse, hatályon kícvül helyezze,módosítsa (évközi módosításokkal nem súlyosbíthatják az adóalanyok terheit)
 2. meghatározza az adó bevezetésének időpontját, időtartamát (ez szólhat határozatlan időre is)
 3. adó mértékét a helyi sajátosságokhoz alakítja (tekintettel az adó maximumára!!)
 4. további mentességeket és kedvezményeket állapíthat meg
 5. meghatározza a helyi adózás részletes szabályait (Art keretek között)

Önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza:(!!fontos!!)

 1. adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle - és az önkormányzat dönti el, hogy milyenféle - adó fizetésére kötelezheti
 2. vagyoni típusú adók körében az adót - egységesen,- tételesen,- vagy korrigált forgalmi értéken - kell meghatározni
 3. adómérték nem haladhatja meg a - központilag, törvényileg szabályzott - adómaximumot
 4. főváros közgyűlése által bevezetett adót , annak hatályon kívül helyezéséig a kerületi önkormányzat nem vezetheti be

III. Helyi adókötelezettségek:   

 • az önkormányzat helyi adót vethet ki
  1. ingatlantulajdonra, ehhez kapcsolódó vagyoni értékű jogra
  2. munkaerő foglalkoztatására
  3. nem állandó lakósként való tartózkodásra
  4. meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására

1. Vagyoni típusú adók:                

 • a) építményadó;
 • b) telekadó

2. Kommunális jellegű adók:        

 • a) magánszemélyek kommunális adója;
 • b) vállalkozók kommunális adója;
 • c) idegenforgalmi adó

3. Helyi iparűzési adó

Adóelőleg:

 • a vállalkozók kommunális adójára és az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni az adózó, amelynek alapja: az adózó tavalyi azonos tevékenysége, és az adóévre bejelentett várható adó összege, amit tevékenység, vagy ezen adókat elrendelő rendeletek hatálybalépése után 15 nappal be kell jelenteni az adóhatóságnál
 • a fizetendő adó előlegét az adóhatóság állapítja meg - tavalyi éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján - fizetési meghagyással

IV. Adóalanyok:

 1. magánszemélyek
 2. jogi személyek
 3. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
 4. magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesülései
 • feltételes alanyi adómentesség:
  1. egyház *
  2. alapítvány *
  3. közszolgáltató szervezet *
  4. köztestület *
  5. Kht. *
  6. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár *
  7. költségvetési szerv *
  8. társadalmi szervezet *

* abban az évben, amelyet megelőző naptári évben folytatott vállalkozói tevékenységéből származó jövedelme után adófizetési kötelzettsége nem keletkezett