• hagyomány nélüli, új jogintézmény, jelleg szerint különbözik a '96-os kiegészítő adótól, mert ennek alanyai, még az osztalékot, részesedést adó vállaltok voltak

I. Adóalany:

 1. Osztalékban részesülő belföldi személy, a magánszemély kivételévelSZJA "osztalékadó" szabályai vonatkoznak rá
 2. Osztalékban részesülő külföldi                                                                                       
  • alanyi adómentességet élvez: minden belföldi, kivéve:
   • a magánszemélyhez jut (amikor kilép a tőke a társaságból)
   • ha készpénzben fizetik ki
   • ha nem a részesülő bankszámlájára utalják

II. Adóalap és adómérték:

 • adóalap: osztalék:
  • belföldi vagy külföldi személy adózott eredményből a tag vagy a tulajdonos részesedése
  • visszafizetési kötelzettség nélkül kapot ttámogatás + elengedett kötelezettség
  • tőkeleszállításnál keletkezett vagyon növekedmény, jogutód nélüli megszünéskor, átalakuláskor kimutatott - könyv szerinti értéket meghaladó - realizált vagyoni részesedés
  • az adózott eredményből vagyonjegy, részjegy alapján kapott összeg
 • adómérték: 20%
 • adómegállapítás: adó levonással a kifizető, és az ezzel járó kötelezettségek akkor is a kifizetőt terhelik, ha azt nem pénzben nyújtja a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek ( kifizetőt terheli: az adó,- és adóelőleg levonás, adómegállapítás)
 • külföldi önadózással, ha nem kifizetőtől jut hozzá, vagy a kifizető nem tesz eleget kötelezettségének


III. Halasztás: 

 • adókötelezettség felfüggesztésére kerül sor lényegében
 • nem kell osztalékadót a kifizetőnek megállapítania, megfizetnie, levonnia az osztalék azon része után, amelyet külföldi működő belföldi gazdasági társaság, szövetkezet jegyzett tőkéjének emelésére fordít újonnan laakuló gazdasági társaság, szövetkezet alapítására fordít
 • később fizetési kötelezettség keletkezit: a társaság részvényének, üzletrészének értékesítésekor, társaság megszűnésekor, jegyzett tőke csökkentésekor  


IV. Visszatérítés:    

 • a megfizetett osztalékadónak arra a részére, amely meghaladja a külföldit az egyezmény alapján terhelő osztalékadót a kifizető adó visszatérítési igényt terjeszthet elő
 • a visszatérítést az adóhatóságtól kell kérni
 • de ha már az osztalékelőlegre fizetett összegel a kifizető számol el az adóhatósággal az osztalék jóváhagyásakor