I. Alanyi adómentesség:

Speciális szervezetekre isemri el a Ttv
 1. Non-profit szervezet, ha vállakozási tevékenységéből bevétele nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10%-át, de maximum 10millió forintot
 2. önkéntes, kölcsönös biztosító pénztár, ha - kiegészítő vállalkozási tevékenységéből származó - bevétele nem haladja meg összes bevételének 20%-át

II. Adó mértéke:

 1. Csak pozitív adóalap esetén kell fizetni: 18%
 2. Off-shore vállalkozás esetén: 3% ('97-től): együttes feltételek:
  • a) külföldiek 100%-os tulajdonában álló
  • b) belföldön tevékenységet nem - belföldön bejegyzett, belföldi székhellyel rendelkező -   folytató társaságok
  • c) Kft. Rt.
  • d) rendelkezik a pénzügyminisztérium engedélyével
  • e) kizárólag külföldön végez kereskedelmi tevékenységet
  • f) belföldi államigazgatási vagy bírói eljárásban belföldi ügyvédeket foglalkoztat
  • g) vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjai, alkalmazottjai nagyrészt belföldiek
  • h) könyvvizsgálati kötelezettségének belföldi könyvvizsgáló tesz eleget
   i bankszámláját belföldön vezeti
  • j) nincs belföldi gazdasági társaságban vagy szövetkezetben érdekeltsége
  • k) belföldön képviseletet nem tart fenn
  • l) közvetett és közvetlen tulajdonosai között nincs belföldi
   fizetendő adó adókedvezményekkel és külföldön megfizetett és visszatartható adóval csökkentett öszege !!de negatív társasági adó nincsállam sosem fizet!!

III. Adókedvezmények:

Érvényesíthetőség szempontjából két csoportjuk van:
 1. Társasági adó teljes összegéig igénybe vehető
 2. Adó 70%-ági terjedhet
 1. Nagyberuházók adókedvezménye:
  • 1 milliárd forintnál nagyobb termék előállítása, kereskedelmi szálláshely megvalósítása  50%-ig határozott időre
 2. Kiemelt térségekre és vállalkozói övezetekre beruházási adókedvezmény, ha ott székhellyel rendelkezik ,beruházást hajt végre és árbevételét - bizonyos összeggel - évente növeli
 3. Elmaradott térségek beruházási adókedvezménye
 4. Szövetkezeti adókedvezmény
 5. Külföldi részesedésű társaságok korábbi kedvezményei *
 6. Korábbi beruházási hitelek kamatkedvezménye *
 7. Korábban engedélyezett egyedi adókedvezmény *
* lejáratuk végéig akkor is igénybe lehet venni, ha a törvényi feltételek megváltoznak

IV. Külföldről származó jövedelem adózása:

 • belföldi illetőségű adóalanyok tekintetében van jelentősége
  1. 1. Osztaléknak nem minősülő jövedelem:
   • a) mentesítés rendszere
    külföldön megfizetett és ráfordításként elszámolt társasági adóval növelni kell az adó alapját
    adó alapot úgy kell módosítani, hogy ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet, ha az egyezmény így rendelkezik
   • b) a beszámítás módszere
    egyezmény hiányában levonható a társasági adóból adó visszatartás formájában a külföldön megifzetett adó
  2. Osztalék jövedelem:
   bevételként számolja el és - ugyanezzel az összeggel - csökkenti az adóalapot

V. Külföldi illetékességű személyek adózása:

 1. Külföldi vállalkozó:
  • adóalap = belföldi -telephelynek betudható - árbevétel, bevétel-ből levonva a  költség és a  ráfordítás
  • ha ez kisebb, mint a költség 12%-a - elszámolt költség az adóalap
  • telephelynek betudható árbevételnek minősül a telephely közvetítésével elért árbevétel, bevétel 5%-a, mint jutalék
 2. Külföldi szervezet:
  • adóalap = belföldi személy és külföldi vállalkozó belföldi telephelye által kifizetett bevételek
  • nem kell figyelembe venni: M.Köztársaság, MNB vagy belföldön bejegyzett pénzintézet által fizetett kamatot
  • belföldi telephely levonással állapítja meg (18%)