I. Represszív jellegű szankciók

 • szubjektív szankciók, bár mértékük százalékosan rögzített    

1. Adóbírság:

 • adóhiány esetén: a bevallott és a bevallani elmulasztott adó különbözete mellett kell megfizetni(72. §) /tehát adóbírság önadózás esetén csak akkor állapítható meg, ha az adót be sem vallották + és esedékességig meg sem fizették
 • nem vethető ki adóbírság pl: ha a kivetett vagyonszerzési illetéket az adózó hiánytalanul befizette, majd adóhatóság -élve - az utólagos adómegállapítással, felülértékelte a vagyont, a feltétele ennez azonban az, hogy magát a vagyontárgyat hiánytalanul bejelentette az adózó
 • nem vonatkozik az adóvisszatérítésre
 • nem érinti a késedelmi pótlék fizetési kötlezettséget
 • alapja a jogosulatlanul igénybevett összeg, azaz a különbözet
 • mértéke az adóhiány 50 százaléka
 • mérsékelhető: - hivatalból vagy kérelemre - kivételes méltánylást érdemlő esetben, és ha az adózó az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el /az eset összes körülményeit vizsgálni kell a mérséklésnél: a hiány nagyságától- az adózói magatartás gyakoriságáig/
 • nincs helye mérséklésnek, ha az adóhiány
 • bevétel eltitkolásával
 • könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésésvel függ össze

2. Mulasztási bírság:

 • számos egymástól független esetben néha egyidejűleg is alkalmazható jogkövetkezmény
 • szubjektív jellegű, represszív szankció
 • részletes szabályai évente változnak: a tényállások köre általában bővü, a szankciók egyre szigorúbbak
 • főbb jogsértések:
  • a) bevallási késedelem
  • b) eljárási illeték meg nem fizetése felhívás ellenére sem
  • c) hibásan benyújtott bevallás
  • d) adóelőleg fizetési kötelezettségének elmulasztása
  • e) adó,- adóelőleg levonásának elmulasztása
  • f) bejelntési kötelezettség megsértése
  • g) bejelentési, változás bejelentési, valamint adatszolgáltatási kötelezettség késedelme
  • h) beszámoló, eredménykimutatás és mérleg benyújtásának késedelme
  • i) számla, egyszerűsített számla, nyugta vagy számlát helyettesító okmány kibocsátási
  • kötelezettségének megszegése
  • j) ellenőrzés eredményes lefolytatásának akadályozása
  • k) előírt bizonylatok, könyvek, nyilvántartások hiánya, vezetésük elmulasztása, vagy előírástól eltérő vezetésük, illetve valótlan adatok feltűntetése esetén
  • l) megőrzendő iratok bemutatásának elmulasztása
  • m) hibás, vagy valótlan adatszolgáltatás
  • n) nyilatkozattétel elmulasztása
 • bírság mérsékelten és emlet összegben is kiszabható, valamint más jogkövetkezményekkel együttesen is
 • adóhatóság mérlegelési kötelezettsége:
 • a mulasztás körülményeire, súlyára, gyakoriságára kell hogy kiterjedjen, valamint arra, hogy az adózó - vagy alkalmazottj,- megbízottja - a tőle elvárható körültekintéssel járt-e elaz ügyben

III. Intézkedések:

 • Mulasztási bírság preventív hatásainak növelésére

Fajtái:

 1. Árúkészlet lefoglalása:
  • bejelentési kötelzettség megsértése esetén bírság és lefoglalás együttesen alkalmazható, a mulasztási bírság összegéig, annak biztosítékaként pl: vállakozói igazolványköteles tevékenység végzése anélkül
  • két hatósági tanú jelenléte kell hozzá  és jegyzőkönyvet vesznek fel róla
  • ha az adózó a bírságot, annak esedékessége után 15 napon belül sem fizeti meg: értékesítik az ingóságokat 
 2. Üzletbezárás:
  • a) ha az adózó nyugta vagy bármilyen számlaadási kötelezettségét elmulasztja
   • két éven belül négy alkalommal is előfordul, akkor három napra
   • két éven belül öt alkalommal is előfordul, akkor öt
   • két éven belül hat alkalommal - és miden további alkalommal - pedig tíz napra zárják be -
  • sz sdóhatóság pecsétjével - az üzletet,
  • b) emellett bírságot is kiszabhatnak
  • c) a határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható