I. Az elévülés a közhatalom jogérvényesítési lehetőségét szűnteti meg

Típusai:

 • a) adó megállapításához való jog elévülése (95. §)
  • annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével, amelyben az adóról bevallást,bejelentést  tettek - vagy kellett volna tenniük - vagy bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni
  • költségvetési támogatásnál attól az évtől, amelyben az igénylés jog megnyilt
  • illetékeknél kezdődik: bejelentés, vagy az illetékhivatal tudomására jutásának évétől
 • b)a végrehajtáshoz való jog elévülése
  • az adók módjára behajtható köztartozásokra is vonatkozik
  • az esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 5 év elteltével fejeződik be
  • utólag hozott határozatra is épülhet a számítás kezdete    

II. Az elévülési határidők meghosszabbodásának és újrakezdődésének esetei

1. Nyugvás:

 • a.) az adó megállapításhoz való jog elévülése nyugszik: ha az adóhatósági határozatot a bíróság felülvizsgálja, ezzel az időszakkal (kereset benyujtástól-jogerőre emelkedésig) meghosszabbodik az eljárás    
 • b.) a végrehajtási eljáráshoz való jog elévülése nyugszik:
  • a végrehajtási eljárás felfüggesztése (ide tartozik az ingatlanra bejegyzett jelzálog bejegyzése is)
  • fizetési halasztásnak és részletfizetésnek
  • fizetési kedvezmények és feltételhez kötött adómentességnek
  • ideje alatt

2. Megszakad:

 • ha az önellenőrzés keretében az adózó olyan bevallást tett, amely kötelezettségeit csökkenti, vagy támogatási igényeit növeli mindkét adóelévülést megszakítja újrakezdődik az elévülés
  (oka: elévülés előtt néhány nappal végrehajtott önellenőrzés ne adhasson alkalmat olyan jogosulatlan igényekre, amiket később nem lehet visszakövetelni

3. Meghosszabbodás:

Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosít a végrehajtáshoz való jog elévülése 6 hónappal meghosszabbodik