I. Önellenőrzés:(Art 42.§):

"Az önadózás útján megállapított, vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot -illeték kikételével - és a költségvetési támogatást az adózó helyesbítheti."
 • adózói jog, de az adózót nem érheti hátrány ha nem végez önellenőrzést
 • az adókötelezettségek részletes szabályai között rendezi a jogalkotó
 • irányul:
  • a) az adóalap feltárt adó, költségvetési támogatás és önellenőrzési pótlék megállapítására
  • b) helyesbített adóalap és helyesbített adó, költségvetési támogatás, illetőleg pótlék bevallására, és megfizetésére, számítási hiba vagy elírás kiköszöbülésére
  • c) adó és költségvetési támogatás igénylésére
  • d) önellenőrzéssel járó kötelezettségek:
  • helyesbítéstől számított 15 napon belül önellenőrzési lapon be kell vallani és fizetni az adókülönbözetet és járulékait
  • helyesbített adó mellett egyidejüleg meg kell fizetni az önellenőrzési pótlékot is,
  • a feltárt adót nyilvántartásba kell venni
  • a bizonylatokat elévülési időn belül meg kell őrizni
  • sajátos esete: ha az adóhatóság szólítja fel az adózót az önellenőrzésre
   • a) magánszemélyeknél 50.000
   • b) más adózóknál 100000 forintnál kisebb adókülönbség esetén    

II. Az önellenőrzés korlátai:   

 1. nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó nem tett adóbevallást, vagy késedelmesen tesz és azt nem igazolja, mert csak a hibás cselekményeket lehet pótolni    
 2. ha választási jogával - jogszerűen - élt az adózó és önellenőrzéssel megváltoztatná a már kiválasztott adónemet pl: ÁFA    
 3. Az adóhatóság ellenőrzés megkezdésétől nem lehetséges
  • az adóhatóság megbízólevelének bemutatásától kezdve
  • ha csupán előzetes értesítést kap az adózó, az még nem zárja ki az önellenőrzést
  • ha az adóhatóság helyiségében kerül sor az önellenőrzésre, akkor sem jogosult az adózó (az értesítés átvételétől kezdve az önellenőrzésre)    
 4. utólagosan megállapított adó, költségvetési támogatás nem helyesbíthető
  • az önellenőrzési jog később sem éled fel
  • és az adóhatóság vizsgálatával nem érintett adóösszegekre sem lehet önellenőrzést folytatni    

III. Időbeni korlát:(Art 42. §):

 • adóalapot, adót, kötségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint  és
 • helyesbített adóra előírt bevallási időszakra  és
 • adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet megtenni

IV. Az önellenőrzés folyamata:

1) ehhez kapcsolódó kojunktív feltételek:

 • a) tévedés feltárása és nyilvántartásba vétele
 • b) tévesen bevallott adó megállapítása
 • c) megállapított adó bevallása - vagy túladózás esetén különbözet igénylése - esetén helyesbítés szöveges indoklása
 • d) önellenőrzési pótlék megfizetése
 • ezek valamennyi eleme szükséges a teljesítés beálltához az önellenőrzési pótlék mérsékelhető:
  • ha az adózó a tőle elvárható körültekintéssel járt el a bevallásnál
  • adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén nem kell fizetni

2. Eljárás:

 • a) az SZJA-nál és a helyi adóknál 100 forint, más adóknál 1000 forint adókülönbség esetén a bevallás után 15 napon belül nyomtatványon, illetve az SZJA esetén önellenőrzési lapon kell megkezdeni az eljárást (ezek az iratok a bizonyíthatóság tulajdonképpeni minimális feltételei)minim
 • b) a helyesbített bevallással egyidejűleg a különbözetet be is kell fizetni
 • c) az önellenőrzés megszakítja az elévült