Magánszemélyek kommunális adója

Tárgya: építmény, beltéri telek
Alanya: a tulajdonos, illetve nem magánszemély tulajdonába lévő építmény bérleti jogával rendelkező személy
Mértéke: az adótárgy száma alapján 12.000 Ft/adótárgy.

Vállalkozások kommunális adója

Tárgya: a vállalkozási tevékenység
Alanya: az önkormányzat területén vállalkozást végző személy
Mértéke: foglalkoztatottak korrigált statisztikai átlagos állományi létszáma alapján 2.000 Ft/fő/év.

Idegenforgalmi adó

Tárgya: nem állandó lakosként való tartózkodási idő; építmény
Alanya: nem állandó lakosként vendégéjszakát eltöltő személy, illetve az építmény tulajdonosa

Mértéke:

  • megkezdett éjszakák száma alapján 300 Ft/fő/éjszaka
  • vendégéjszakára jutó szállásdíj alapján a szállásdíj 4%-a
  • építmény hasznos alapterülete alapján 900 Ft/m2 (ezt a tulajdonos fizeti)

Mentesség:

  • a 18 év alatti és a 70 év feletti magánszemély;
  • a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakmunkásképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése vagy a vállalkozási tevékenység végzése, a munkáltató által kiküldetési rendelvénnyel, a munkáltató tevékenységi körébe tartozó munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély; továbbá
  • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, valamint a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója