Építményadó

Tárgya: lakás, nem lakás célú épület, épületrész, építmény
Alanya: az év első napján a tulajdonos
Mértéke: hasznos alapterület alapján 900 Ft/m2 (2005-től ezt az összeget az önkormányzatok növelhetik az inflációval); korrigált forgalmi érték alapján 3%
Mentesség:

 • a szükséglakás,
 • a gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2,
 • a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,
 • a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény,
 • a lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek,
 • az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja,
 • a felújított műemléképület, illetve az abban lévő önálló adótárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész) - a törvényben meghatározottak szerint - a felújításra 2008. január 1-jét követően kiadott építési engedély jogerőre emelkedését követő három egymást követő adóévben

Telekadó

Tárgya: beépítetlen belterületi földrész, építménnyel beépített telek szokásos mérték feletti terület
Alanya: az év első napján a tulajdonos
Mértéke: telek területe alapján 200 Ft/m2 (2005-től ezt az összeget az önkormányzatok növelhetik az inflációval); korrigált forgalmi érték alapján 3%
Mentesség:

 • az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt,
 • a közhasználatú közlekedési tevékenységet végző adóalany, az e célra használt telek után,
 • a teleknek az építményhez tartozó, annak rendeltetésszerű használatához szükséges földrészlete,
 • az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó védő (biztonsági) terület,
 • az erdő művelési ágban nyilvántartott telek

Luxusadó

Tárgya: lakóingatlan (100 millió Ft felett), és több lakóingatlan esetén
Alanya: az év első napján a tulajdonos
Mértéke: lakóingatlan számított értéke alapján 100 millió Ft feletti rész után 0,5%